Виртуализация


Виртуален сървър

VPS 1

CPU 2v core

RAM 4 GB

HDD 80 GB

Microsoft Windows

GNU/Linux

Free/NET/Open BSD

Скорост 100/100Mbit

Трафик неограничен

Публичен  IP адрес

Мониторинг

Виртуален сървър

VPS 2

CPU 4v core

RAM 8 GB

HDD 160 GB

Microsoft Windows

GNU/Linux

Free/NET/Open BSD

Скорост 100/100Mbit

Трафик неограничен

Публичен  IP адрес

Мониторинг

Виртуален сървър

VPS 3

CPU 8v core

RAM 16 GB

HDD 320 GB

Microsoft Windows

GNU/Linux

Free BSD/NET/Open

Скорост 100/100Mbit

Трафик неограничен

Публичен  IP адрес

Мониторинг