За нас


Айтисървис 2009 ЕООД
Фирмата стартира съществуването си през Май месец 2004 година като МЕТИНКОМ ООД с основна дейност асемблиране на десктоп и сървърни компютърни системи за крайни клиенти и бизнеса. С годините обаче IT технологиите навлязоха сериозно в домовете и фирмите. Бизнеса не се нуждаеше вече от просто навързани компютри в мрежата. За да отговорим на това преструктурирме фирмата през 2009 година като АЙТИСЪРВИС 2009 ЕООД разширявайки нашият диапазон от услуги.
Основна дейност
Основната ни дейност е да развиваме Интернет услуги, конфигуриране и поддръжка на мрежова и компютърна техника към крайни клиенти. Фирмата поддържа фирми и организации, които изискват гъвкави и компетентни търговски решения, често съобразени с лимитирани бюджети. Изграждане и поддръжка на кабелни и безжични мрежи. Свързване към Интернет на трудно достъпни места чрез безжични технологии. Изграждане на ХотСпот системи за хотели, питейни заведения и публични зони. Конфигуриране на маршрутизатори, комутатори, защитни стени, файловъри (Failover) и друго комуникационно оборудване. Свързване в мрежа на отдалечени обекти (офиси, магазини, складове) в страната и чужбина чрез изграждане на виртуални частни мрежи (VPN).
Свободен софтуер
Напоследък бизнесът е все по-притиснат между високите цени на софтуера, лицензионните споразумения и заплахата от неприятности, ако не ги плаща. Много често се пренебрегва факта, че има и софтуер, който е свободен, и може да бъде използван легално, без да се плаща закупуването му. Свободния софтуер често не отстъпва на комерсиалния, въпреки че може би не сте чували за него – просто никой не плаща милиони, за да го рекламира. Много обичайни програми имат свободни аналози. Не винаги свободните аналози са точни копия, или вършат точно същото, но често са достатъчно сходни като функции. Айтисървис предлага цялостна миграция към свободен софтуер или хибридна такава осигуявайки производителноста на фирми и организации.
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - Търговски регистър
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - публичен регистър
Abuse contact info: abuse@gcn.bg
 
aut-num:     AS47453
as-name:     METINCOM
descr:      ITService 2009 Ltd
org:       ORG-ML96-RIPE
import:     from AS12615 accept ANY
export:     to AS12615 announce AS47453
import:     from AS29582 accept ANY
export:     to AS29582 announce AS47453
admin-c:     HKK18-RIPE
tech-c:     HKK18-RIPE
remarks:     For information on "status:" attribute read https://www.ripe.net/data-tools/db/faq/faq-status-values-legacy-resources
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GCN-LIR-MNT
mnt-routes:   GCN-LIR-MNT
created:     2008-06-20T12:47:02Z
last-modified:  2016-04-14T10:52:35Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-GCN3-RIPE