Линукс


Основи на системната администрация в Линукс

Инсталация на Ubuntu 14.04 server – Част първа – network, update, locale, ntp, apache, mysql, php, phpmyadmin, proftpd, postfix, fail2ban

Инсталация на Ubuntu 14.04 server – Част втора – wordpress, joomla, phpbb3, owncloud, Single File PHP Gallery, mediawiki

Инсталация на Ubuntu 14.04 server – Част трета – cacti, nagios3, smokeping, phpsysinfo

Инсталация на Ubuntu 14.04 server – Част четвърта – samba (Windows file share), NFS (Network File System)

Ubuntu server 16.04 LTS – LAMP – част 1

Ubuntu server 16.04 LTS – LAMP – част 2

Ubuntu server 16.04 LTS – LAMP – част 3

Ubuntu server 16.04 LTS – LAMP – част 4

Ubuntu server 16.04 LTS – LAMP – част 5

Как да архивираме всички бази в MySQL/MariaDB в Ubuntu с bash скрипт

Backup скрипт на bash архивиращ Линукс отдалечени машини и рутери Mikrotik

Защита на Ubuntu 16.04 хостинг сървър с Fail2ban и ipset

Инсталация на Ubuntu 16.10 Desktop

Инсталация и конфигурация на CentOS 7 – Enterprise Linux Server