За нас


Кратко описание
Айтисървис 2009 ЕООД е частна българска компания ориентирана към IT технологиите, доставчик на Интернет, хостинг, колокация, мониторинг на IP мрежи, поддръжка на сървъри и рутери, системна и мрежова администрация.
История
Фирмата стартира съществуването си през Май месец 2004 година като МЕТИНКОМ ООД с основна дейност асемблиране на десктоп и сървърни компютърни системи за крайни клиенти и бизнеса. С годините обаче IT технологиите навлязоха сериозно в домовете и фирмите. Бизнеса не се нуждаеше вече от просто навързани компютри в мрежата. За да отговорим на това предизвикателство преструктурирахме фирмата през 2009 година като АЙТИСЪРВИС 2009 ЕООД разширявайки нашият диапазон от услуги.
Основна дейност
Основната ни дейност е да развиваме Интернет услуги, конфигуриране и поддръжка на мрежова и компютърна техника към крайни клиенти. Фирмата поддържа фирми и организации, които изискват гъвкави и компетентни търговски решения, често съобразени с лимитирани бюджети. Изграждане и поддръжка на кабелни и безжични мрежи. Свързване към Интернет на трудно достъпни места чрез безжични технологии. Изграждане на ХотСпот системи за хотели, питейни заведения и публични зони. Конфигуриране на маршрутизатори, комутатори, защитни стени, файловъри (Failover) и друго комуникационно оборудване. Свързване в мрежа на отдалечени обекти (офиси, магазини, складове) в страната и чужбина чрез изграждане на виртуални частни мрежи (VPN).
Свободен софтуер
Напоследък бизнесът е все по-притиснат между високите цени на софтуера, лицензионните споразумения и заплахата от неприятности, ако не ги плаща. Много често се пренебрегва факта, че има и софтуер, който е свободен, и може да бъде използван легално, без да се плаща закупуването му. Свободния софтуер често не отстъпва на комерсиалния, въпреки че може би не сте чували за него – просто никой не плаща милиони, за да го рекламира. Много обичайни програми имат свободни аналози. Не винаги свободните аналози са точни копия, или вършат точно същото, но често са достатъчно сходни като функции. Айтисървис предлага цялостна миграция към свободен софтуер или хибридна такава осигуявайки производителноста на фирми и организации.
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - Търговски регистър
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - публичен регистър
  aut-num:     AS47453
  as-name:     ITSERVICE
  org:       ORG-ML96-RIPE
  import:     from AS12615 accept ANY
  export:     to AS12615 announce AS47453
  import:     from AS12716 accept ANY
  export:     to AS12716 announce AS47453
  import:     from AS34368 accept ANY
  export:     to AS34368 announce AS47453
  admin-c:     SGA69-RIPE
  tech-c:     SGA69-RIPE
  remarks:     For information on "status:" attribute read https://www.ripe.net/data-tools/db/faq/faq-status-values-legacy-resources
  status:     ASSIGNED
  mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
  mnt-by:     GCN-LIR-MNT
  mnt-routes:   GCN-LIR-MNT
  created:     2008-06-20T12:47:02Z
  last-modified:  2017-04-19T12:09:15Z
  source:     RIPE
  sponsoring-org: ORG-GCN3-RIPE