Подръжка


Линукс системна администрация на сървър

120 лв месец

ДОГОВОР 1 ГОДИНА 100 ЛВ


Изцяло изграждане на фирмен сървър

240 лв еднократно

СЛЕДВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ 200 ЛВ

Система за мониторинг и известяване 

12 лв месец

ДОГОВОР 1 ГОДИНА 10 ЛВ

Линукс системна администрация на сървъри
Линукс системна администрация на колокирания, нает, виртуален или отдалечен сървър с Debian, Ubuntu, CentOS дистрибуции. Нуждата от Linux сървър е продиктувана от необходимостта за централизирано управление и споделяне на ресурси. Linux сървъра предлага различни сървърни услуги, които могат да подобрят, оптимизират и защитят работния процес.
LAMP сървър (Linux,Apache,MySQL/MariaDB) е съвкупност от софтуерни продукти, предназначена да предостави всичко необходимо за функциониране на web приложение.
Backup сървър представлява сървър, който архивира важната информация от работните станции, както и за съхранение на данните от друг сървър с цел защита на информацията и бързо възстановяване при необходимост.
VPN сървър предлага възможност на потребителите да се свързват отдалечено със сървъра чрез защитена връзка и да използват услуги скрити от Интернет.
FTP сървър се използва за пренос на файлове между клиентска станция и сървър. Съществуват множество FTP клиенти, които предоставят възможността за изпълняване на операции на сървъра, като показване на съдържанието на директории, смяна на директорията, създаване на директории и триене на файлове. Свързването със сървъра се осигурява само при използването на потребителско име и парола. Модерните браузъри поддържат свързването с FTP сървъри с цел изтегляне или показване на файлове в зависимост от вида на файла и възможностите на браузъра.
Samba сървър предлага възможност за споделяне на работни файлове в компютърна мрежа във фирма, както и възможност за отдалечен достъп чрез VPN мрежа. Възможно е данните от сървъра да се архивират периодично, да бъде инсталиран безплатен антивирусен софтуер и т.н. Могат да се създадат споделени ресурси с възможност за различни права за достъп за всеки служител.
Mail сървър приема, препраща, доставя и съхранява електронни съобщения по всяко време. Много фирми и организации имат нужда от собствен мейл сървър по ред причини – конфиденциална информация, архив или история на данните. Според българския Закон за електронната търговия, електронна поща е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет.
Система за мониторинг и известяване Nagios, Cacti, smokeping – инсталация и конфигурация.