Gnu/Linux и Microsoft Windows системна администрация на колокирания, нает, виртуален или отдалечен сървър/десктоп. Всеки клиент на Айтисървис 2009 ЕООД получава контакт за директна връзка със системен администратор, който поддържа неговата услуга, за да може при необходимост да се свържете с правилния служител, който познава системите ви и носи отговорност за тях.

PLAN - PRICE

Description

Description

Description

Linux

Системна администрация

с оферта

Support

Хардуерна поддръжка
с оферта

Monitoring

Мониторинг
с оферта