Поддръжка


Линукс системна администрация на сървър

120 лв месец

договор за 1 година 100лв


Изцяло изграждане на фирмен сървър

240 лв еднократно

следваща инсталация 200лв

Система за мониторинг и известяване 

12 лв месец

догово за 1 година 10лв

Линукс системна администрация на сървъри
Линукс системна администрация на колокирания, нает, виртуален или отдалечен сървър с Debian, Ubuntu, CentOS дистрибуции. Нуждата от Linux сървър е продиктувана от необходимостта за централизирано управление и споделяне на ресурси. Linux сървъра предлага различни сървърни услуги, които могат да подобрят, оптимизират и защитят работния процес.

LAMP сървър (Linux,Apache,MySQL/MariaDB) е съвкупност от софтуерни продукти, предназначена да предостави всичко необходимо за функциониране на web приложение.

Backup сървър представлява сървър, който архивира важната информация от работните станции, както и за съхранение на данните от друг сървър с цел защита на информацията и бързо възстановяване при необходимост.

VPN сървър предлага възможност на потребителите да се свързват отдалечено със сървъра чрез защитена връзка и да използват услуги скрити от Интернет.

FTP сървър се използва за пренос на файлове между клиентска станция и сървър. Съществуват множество FTP клиенти, които предоставят възможността за изпълняване на операции на сървъра, като показване на съдържанието на директории, смяна на директорията, създаване на директории и триене на файлове. Свързването със сървъра се осигурява само при използването на потребителско име и парола. Модерните браузъри поддържат свързването с FTP сървъри с цел изтегляне или показване на файлове в зависимост от вида на файла и възможностите на браузъра.

Samba сървър предлага възможност за споделяне на работни файлове в компютърна мрежа във фирма, както и възможност за отдалечен достъп чрез VPN мрежа. Възможно е данните от сървъра да се архивират периодично, да бъде инсталиран безплатен антивирусен софтуер и т.н. Могат да се създадат споделени ресурси с възможност за различни права за достъп за всеки служител.

Mail сървър приема, препраща, доставя и съхранява електронни съобщения по всяко време. Много фирми и организации имат нужда от собствен мейл сървър по ред причини – конфиденциална информация, архив или история на данните. Според българския Закон за електронната търговия, електронна поща е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет.

Система за мониторинг и известяване Nagios, Cacti, smokeping – инсталация и конфигурация.

Диагностика и мониторинг на IP мрежи
В среда на глобална обща мрежа (Интернет) често се налага използването на инструменти, които да отчитат параметрите на връзките и услугите на вашите устройства независимо къде се намират те. Винаги трябва да има ясна и точна картина за капацитета и стабилността им. АЙТИСЪРВИС 2009 ЕООД предлага услуги базирани на широко разпространени и утвърдени отворени инструменти за диагностика и мониторинг на устройства в мрежата. Собствениците на повече устройства в мрежата трябва внимателно да проучат възможностите за мониторинг на връзката и услугите каквито им предоставят те. Съвременните мрежи станаха по-надеждни през последните десет години, но нуждата от мониторинг не е намаляла. Отстраняването на грешки в софтуера и хардуера днес все още изисква намеса на човека и скоро няма да има промяна в това положение. Най-полезните инструменти за диагностика са свързани с осигуряване на визуално представяне на реалното състояние на мрежата през уеб интерфейс достъпно навсякъде в Интернет от всяко устройство. Методите ни и инструментите ни за диагностика напълно съответстват на съвременната практика и технологии за мониторинг на мрежови устройства и услугите им чрез протоколите ICMP и SNMP. Днес мрежите придобиват все по нови възможности благодарение на продукти като устройства за баланс на натоварването, VPN шлюзове, proxy сървъри, кеширащи сървъри, сървъри за поточно видео и звук. По тази причина от критична важност постоянно изникват нови задачи за диагностика на устройства и услуги в мрежата.
Nagios
Nagios е анализатор на мрежата и осигурява задълбочен поглед към всякакви устройства в нея, а също и потенциални заплахи за сигурността. Nagios позволява на системните администратори бързо да събират информация на високо ниво по отношение на състоянието на мрежата, както и данните за пълен и задълбочен анализ с помощта на NetFlow, sflow , jflow и др.

nagios2

nagios

Cacti
Cacti е завършено графично уеб базирано мрежово решение, предназначено да впрегне силата на съхранение на данни с RRDTool и графичната му функционалност. Cacti осигурява бърз поглед на сложни графични шаблони с множество методи за събиране на данни. Всичко това е представено в един интуитивен, лесен за използване интерфейс, който може да подсигури сложни мрежи със стотици устройства.

cacti9

Smokeping
SmokePing следи мрежовата латентност, като той е най-добрият софтуер от този вид. Има интерактивен начин на графична визуализация и широка гама плъгини за измерване. С него най лесно се намират “тесните” места в мрежата с остория от 5 минути до 400 дни назад. Безплатен и с отворен код софтуер написан на Perl от Tobi Oetiker, създател на MRTG и RRDtool.

smokeping