Плащания | Устройства | Партньори | GPS | Nagios | Smokeping

Интернет

Интернет достъп в Плевен и региона. FIBER, PON, LAN, WIFI, VLAN, public IPv4, IPv6, Load Balance, Failover


Хостинг

Линукс споделен уеб хостинг с ISPCONFIG контролен панел, Apache, MariaDB, pure-ftpd, Postfix, Roundcube


IT Поддръжка

Техническа компютърна и мрежова поддръжка. ИТ специалист под наем. Отдалечен достъп. Мониторинг


Видеонаблюдение

Проектиране и монтаж на системи за Видеонаблюдение, контрол за достъп и умни домове.

Мрежи

Изграждане на вътрешни частни  мрежи между отдалечени места - офиси и търговски обекти, GRE, PPTP, L2TP/IPsec и OpenVPN

Основната ни дейност е да развиваме услуги като достъп до Интернетхостингколокацияконфигуриране и поддръжка на мрежова и компютърна техника към фирми и крайни клиенти. Компанията ни поддържа фирми и организации, които изискват гъвкави и компетентни търговски решения. Изграждане и поддръжка на оптични, кабелни и безжични мрежи. Свързване към Интернет на трудно достъпни места чрез безжични технологии. Изграждане на Хотспот системи за хотели, питейни заведения и публични зони. Конфигуриране на маршрутизатори, комутатори, защитни стени, файловъри и друго комуникационно оборудване. Свързване в мрежа на отдалечени обекти като офиси, магазини, складове в страната и чужбина чрез изграждане на виртуални частни мрежи VPN.

Бизнеса често има нужда от VPN (Виртуална частна мрежа), услуга, чрез която можете да свържете отдалечените офиси на вашата компания в една логическа свързаност без това да е видимо за Интернет. Изграждането на IP виртуална мрежа ви дава възможност да ползвате директно софтуерни приложения и информация, съхранявани на отдалечени сървъри, както и да се свързвате с отдалечени точки. VPN има висока степен на сигурност и е подходяща услуга за дистрибуторски, финансови, комунални фирми с отдалечени офиси или мобилни служители и отчитащи устройства. Свързаноста с VPN сървъра е криптирана и не може да бъде разчетена от други хора, включително и от доставчика ви на Интернет.

При критично важни обекти имаме възможност да осигурим одит и пълен преглед на Вашата IT инфраструктура, избор на втори доставчик за интернет свързаност за конфигуриране Load BalancePolicy Routing и Failover – политика за автоматично балансиране и превключване на връзките към Интернет при отпадане на една от тях, избор на техника, компютърно и мрежово оборудване, правилното използване на техниката, изграждане, надграждане на компютърни системи и мрежова инфраструктора, инструктажи за по ефективна работа на персонала, провеждане на фирмени обучения за работа с Интернет технологии и други. Конфигуриране на маршрутизатори, комутатори, защитни стени и друго комуникационно оборудване.

Айтисървис 2009 ЕООД сериознo инвестира в технологии, хардуер и техническа поддръжка в хостинг и колокация, което създава в дългосрочен план надеждност на услугите ни. От самото начало екипа избра самостоятелен път на развитие като се стреми да интегрира основно отворен код и свободен софтуер за предоставяне на хостинг услуги си, целящо независимост и по малко разходи.

С познанията на специалистите в Айтисървис 2009 ЕООД, фирмите, които не разполагат със собствени IT служители, ще получат същите ползи, както ако разполагаха с IT екип. Ние предоставяме компютърна и мрежова поддръжка за компании, които ежедневно зависят от своите комуникации и данни, както и от тяхната ефективност.