Интернет достъп в Плевен и региона


Айтисървис 2009 ЕООД предоставя високоскоростен достъп до Интернет за домашни и бизнес абонати посредтсвом изградена оптична мрежа PON / LAN свързаност или безжичен point-to-point метод на 5Ghz. Това зависи изцяло от покритието в което се намирате с наличие на техническа възможност за инсталация. Инсталацията на заявените услуги се извършва в рамките на 5 работни дни след предварителна уговорка за удобен ден и час. Плащате 6 месеца, получавате 7, независимо от услугата, която ползвате.

Интернет

30/10Mbps

12 месечен договор

Download 30Mbps

Upload 10Mbps

Публичен IP адрес

Неограничен трафик

WIFI рутер от клиента

Без инсталационна такса

Интернет

100/30Mbps

12 месечен договор

Download 100Mbps

Upload 30Mbps

Публичен IP адрес

Неограничен трафик

WIFI рутер от клиента

Без инсталационна такса

Интернет

100/100Mbps

12 месечен договор

Download 100Mbps

Upload 100Mbps

Публичен IP адрес

Неограничен трафик

WIFI рутер

Без инсталационна такса

С познанията на специалистите в Айтисървис 2009 ЕООД, фирмите, които не разполагат със собствени IT служители, ще получат същите ползи, както ако разполагаха с IT екип. Айтисървис 2009 ЕООД предоставя компютърна и мрежова поддръжка за компании, които ежедневно зависят от своите комуникации и данни, както и от тяхната ефективност.

Бизнеса често има нужда от VPN (Виртуална частна мрежа), услуга, чрез която можете да свържете отдалечените офиси на вашата компания в една логическа свързаност без това да е видимо за Интернет. Изграждането на IP виртуална мрежа ви дава възможност да ползвате директно софтуерни приложения и информация, съхранявани на отдалечени сървъри, както и да се свързвате с отдалечени точки. VPN има висока степен на сигурност и е подходяща услуга за дистрибуторски, финансови, комунални фирми с отдалечени офиси или мобилни служители и отчитащи устройства. Свързаноста с VPN сървъра е криптирана и не може да бъде разчетена от други хора, включително и от доставчика ви на Интернет.

При критично важни обекти имаме възможност да осигурим одит и пълен преглед на Вашата IT инфраструктура, избор на втори доставчик за интернет свързаност за конфигуриране Load Balance, Policy Routing и Failover – политика за автоматично балансиране и превключване на връзките към Интернет при отпадане на една от тях, избор на техника, компютърно и мрежово оборудване, правилното използване на техниката, изграждане, надграждане на компютърни системи и мрежова инфраструктора, инструктажи за по ефективна работа на персонала, провеждане на фирмени обучения за работа с Интернет технологии и други. Конфигуриране на маршрутизатори, комутатори, защитни стени и друго комуникационно оборудване.