Интернет


Достъп до Интернет в Плевен и региона
Високоскоростен достъп до интернет за домашни и бизнес абонати.
Актуална отстъпка за Интернет
Плащате 6 месеца, получавате 7, независимо от услугата, която ползвате.
Изграждане и поддръжка на VPNмрежи
VPN (Виртуална частна мрежа) е услуга, чрез която можете да свържете в една мрежа отдалечените офиси на вашата компания. Изграждането на IP виртуална мрежа ви дава възможност да ползвате директно софтуерни приложения и информация, съхранявани на отдалечени сървъри, както и да се свързвате с отдалечени точки. VPN има висока степен на сигурност и е подходяща услуга за дистрибуторски, финансови, комунални фирми с отдалечени офиси или мобилни служители и отчитащи устройства. Свързаноста с VPN сървъра е криптирана и не може да бъде разчетена от други хора, включително и от доставчика ви на Интернет. Това важи и при използването на публични WiFi мрежи.
Компетентен IT служител под наем
С познанията на специалистите в Айтисървис 2009 ЕООД, фирмите, които не разполагат със собствени ИТ служители, ще получат същите ползи, както ако разполагаха с IT екип. Айтисървис 2009 ЕООД предоставя компютърна и мрежова поддръжка за компании, които ежедневно зависят от своите комуникации и данни, както и от тяхната ефективност.
Консултантски услуги
Одит и пълен преглед на Вашата IT инфраструктура, избор на достачик за интернет свързаност, избор на техника, компютърно и мрежово оборудване, правилното използване на техниката, изграждане, надграждане на компютърни системи и мрежова инфраструктора, инструктажи за по ефективна работа на персонала, провеждане на фирмени обучения за работа с Интернет технологии и други. Конфигуриране на маршрутизатори, комутатори, защитни стени и друго комуникационно оборудване.
Поддръжка на сървъри
Сървърите са най-важни във вашата компютърна мрежа. Те съхраняват вашите документи, бази данни, счетоводни програми и много други. Сървърите са критични за здравето на вашия бизнес и успеха му в бъдеще. Ние знаем колко са важни сървърите за работата ви, знаем как да ги управляваме, да ги следим и поддържаме много внимателно, и вие да сте сигурни, че работата ви в компанията ще върви добре.
Собствен дейта център
Айтисървис 2009 ЕООД разполага със осбствен дейта център за хостинг, колокация, управление, поддръжка и мониторинг на сървъри. Ние можем да сме вашия системен администратор, извършваики всички нужни дейности, които се изискват при поддръжката на сървъри, така че служителите ви да продължат да работят безпроблемно.