За нас


Айтисървис 2009 ЕООД е частна българска компания ориентирана към IT технологиите, доставчик на Интернет, хостинг, колокация, мониторинг на IP мрежи, поддръжка на сървъри и рутери, системна и мрежова администрация.

Основната ни дейност е да развиваме Интернет услуги, конфигуриране и поддръжка на мрежова и компютърна техника към крайни клиенти. Фирмата поддържа фирми и организации, които изискват гъвкави и компетентни търговски решения, често съобразени с лимитирани бюджети. Изграждане и поддръжка на кабелни и безжични мрежи. Свързване към Интернет на трудно достъпни места чрез безжични технологии. Изграждане на ХотСпот системи за хотели, питейни заведения и публични зони. Конфигуриране на маршрутизатори, комутатори, защитни стени, файловъри (Failover) и друго комуникационно оборудване. Свързване в мрежа на отдалечени обекти (офиси, магазини, складове) в страната и чужбина чрез изграждане на виртуални частни мрежи (VPN).

Айтисървис 2009 ЕООД сериознo инвестира с технологии, хардуер и техническа поддръжка в хостинг и колокация, което създава в дългосрочен план надеждност на услугите ни. От самото начало Айтисървис 2009 ЕООД като проект избира самостоятелен път на развитие като използва само отворен код и свободен софтуер за предоставяне на хостинг услуги си, целящо независимост и по малко разходи.

Сървърите са най-важни във вашата компютърна мрежа. Те съхраняват вашите документи, бази данни, счетоводни програми и много други. Сървърите са критични за здравето на вашия бизнес и успеха му в бъдеще. Ние знаем колко са важни сървърите за работата ви, знаем как да ги управляваме, да ги следим и поддържаме много внимателно, и вие да сте сигурни, че работата ви в компанията ще върви добре.

Айтисървис 2009 ЕООД разполага със осбствен дейта център за хостинг, колокация, управление, поддръжка и мониторинг на сървъри. Ние можем да сме вашия системен администратор, извършваики всички нужни дейности, които се изискват при поддръжката на сървъри, така че служителите ви да продължат да работят безпроблемно.