PLAN - PRICE

Description

Description

Description

интернет 20 лв

Безжичен пренос WIFI 5Ghz

Публичен, постоянен IP адрес
Неограничен месечен трафик
WIFI рутер с admin достъп

Download 50Mbits

Upload 50Mbits

Депозит на оборудването
Интеграция с оборудване на клиента

12 месечен договор

интернет 20 лв

Оптичен пренос

Публичен, постоянен IP адрес
Неограничен
месечен трафик
WIFI рутер с admin достъп

Download 100Mbits

Upload 100Mbits

Безплатна инсталация

Интеграция с оборудване на клиента
12 месечен договор


интернет 25 лв

Оптичен пренос

Публичен, постоянен IP адрес
Неограничен
месечен трафик
WIFI рутер с admin достъп

Download 300Mbits

Upload 300Mbits

Безплатна инсталация

Интеграция с оборудване на клиента
12 месечен договор


интернет 30 лв

Оптичен пренос

Публичен, постоянен IP адрес
Неограничен
месечен трафик
WIFI рутер с admin достъп

Download 1000Mbits

Upload 1000Mbits

Безплатна инсталация

Интеграция с оборудване на клиента
12 месечен договор


Колокация

Колокация на сървъри в специализиран център за данни, с осигурена инфраструктура, енергия, охлаждане и сигурност.

Индивидуална оферта.

IT Поддръжка

Поддръжка на хардуер, софтуер, мрежи,  гарантиране на непрекъсната и ефективна работа на IT инфраструктура.

Обонаментен договор.

Видеонаблюдение

Проектиране и монтаж на системи за видеонаблюдение, планиране, инсталиране и конфигурация на видеокамери.

Предварителен оглед.

IP мрежи

Изграждане на LAN, OPTICAL, WIFI мрежи, монтаж и конфигурация в офис, учреждение или търговски обект, VPN сигурен достъп, NAS сървър за съхранение на данни.