Интернет достъп в Плевен и региона


Айтисървис 2009 ЕООД предоставя високоскоростен достъп до Интернет за домашни и бизнес абонати посредтсвом изградена оптична мрежа PON, LAN/FTP кабелна свързаност или безжичен point-to-point метод на 5Ghz. Това зависи изцяло от покритието в което се намирате с наличие на техническа възможност за инсталация. Инсталацията на заявените услуги се извършва в рамките на 5 работни дни след предварителна уговорка за удобен ден и час. Плащате 6 месеца, получавате 7, независимо от услугата, която ползвате.

Интернет

30Mbps

12 месечен договор

Download 30Mbps

Upload 10Mbps

Публичен IP адрес

Неограничен трафик

WIFI рутер от клиента

Без инсталационна такса

Интернет

100Mbps

12 месечен договор

Download 100Mbps

Upload 30Mbps

Публичен IP адрес

Неограничен трафик

WIFI рутер от клиента

Без инсталационна такса

С познанията на специалистите в Айтисървис 2009 ЕООД, фирмите, които не разполагат със собствени IT служители, ще получат същите ползи, както ако разполагаха с IT екип. Айтисървис 2009 ЕООД предоставя компютърна и мрежова поддръжка за компании, които ежедневно зависят от своите комуникации и данни, както и от тяхната ефективност.

Бизнеса често има нужда от VPN (Виртуална частна мрежа), услуга, чрез която можете да свържете отдалечените офиси на вашата компания в една логическа свързаност без това да е видимо за Интернет. Изграждането на IP виртуална мрежа ви дава възможност да ползвате директно софтуерни приложения и информация, съхранявани на отдалечени сървъри, както и да се свързвате с отдалечени точки. VPN има висока степен на сигурност и е подходяща услуга за дистрибуторски, финансови, комунални фирми с отдалечени офиси или мобилни служители и отчитащи устройства. Свързаноста с VPN сървъра е криптирана и не може да бъде разчетена от други хора, включително и от доставчика ви на Интернет.

При критично важни обекти имаме възможност да осигурим одит и пълен преглед на Вашата IT инфраструктура, избор на втори доставчик за интернет свързаност за конфигуриране Load Balance, Policy Routing и Failover – политика за автоматично балансиране и превключване на връзките към Интернет при отпадане на една от тях, избор на техника, компютърно и мрежово оборудване, правилното използване на техниката, изграждане, надграждане на компютърни системи и мрежова инфраструктора, инструктажи за по ефективна работа на персонала, провеждане на фирмени обучения за работа с Интернет технологии и други. Конфигуриране на маршрутизатори, комутатори, защитни стени и друго комуникационно оборудване.