VPS


Старт

VPS1

CPU 2v core

RAM 2 GB

HDD 25 GB

Виртуализация KVM

Неограничен трафик

Скорост 100/100Mbits

Публичен  IP адрес 1бр

Отдалечен bakup

Мониторинг

Стандарт

VPS2

CPU 4v core

RAM 4 GB

HDD 50 GB

Виртуализация KVM

Неограничен трафик

Скорост 100/100Mbits

Публичен  IP адрес 1бр

Отдалечен bakup

Мониторинг

Бизнес

VPS3

CPU 8v core

RAM 8 GB

HDD 80 GB

Виртуализация KVM

Неограничен трафик

Скорост 100/100Mbits

Публичен  IP адрес 1бр

Отдалечен bakup

Мониторинг

Виртуални сървъри
За виртуализация на сървърите е избрана технологията KVM. Всеки клиентски VPS има собствен IP адрес и използва 100% от параметрите, които са заделени за него в зависимост от плана. На своя виртуален сървър клиентът може да инсталира софтуер и приложения по избор и да активира неограничен брой сайтове. Виртуалните сървъри се предлагат с инсталация на операционна система Ubuntu Server LTS, Debian Stable или CentOS. При желание от страна на клиента могат безплатно да се инсталират, phpMyAdmin за управление на базите данни, контролен панел ISPconfig за управление услугите на сървъра и конфигуриане на базова защитна стена (fail2ban+iptables base rules).

Предимства на виртуалните сървъри пред споделения хостинг:
Наличие на root достъп и пълен контрол над сървъра.
Възможност за инсталация на специфичен софтуер.
Неограничен брой сайтове, домейни, имейл акаунти, бази данни и др.
Достатъчно голям сървърен ресурс.
Голяма гъвкавост и др.