Виртуални сървъри


Стандартен

VPS1

25,00

лв/месец

CPU 1v core

RAM 1 GB

HDD 25 GB

Виртуализация KVM

Неограничен трафик

Скорост 100/100Mbits

Публичен  IP адрес 1бр

Отдалечен bakup

Мониторинг

Бизнес

VPS2

CPU 2v core

RAM 2 GB

HDD 45 GB

Виртуализация KVM

Неограничен трафик

Скорост 100/100Mbits

Публичен  IP адрес 1бр

Отдалечен bakup

Мониторинг

Корпоративен

VPS3

CPU 4v core

RAM 4 GB

HDD 65 GB

Виртуализация KVM

Неограничен трафик

Скорост 100/100Mbits

Публичен  IP адрес 1бр

Отдалечен bakup

Мониторинг

За виртуализация на сървърите е избрана технологията KVM. Всеки клиентски VPS има собствен IP адрес и използва 100% от параметрите, които са заделени за него в зависимост от плана. На своя виртуален сървър клиентът може да инсталира софтуер и приложения по избор и да активира неограничен брой сайтове.
Инсталация и администрация на VPS
Виртуалните сървъри се предлагат с инсталация на операционна система Ubuntu Server LTS, Debian Stable или CentOS. При желание от страна на клиента могат безплатно да се инсталират, phpMyAdmin за управление на базите данни, контролен панел ISPconfig за управление услугите на сървъра и конфигуриане на базова защитна стена (fail2ban+iptables base rules).
    Предимства на виртуалните сървъри пред споделения хостинг:

  • Наличие на root достъп и пълен контрол над сървъра.
  • Възможност за разполагане на неограничен брой сайтове, домейни, поддомейни, имейл акаунти, бази данни и др.
  • Възможност за инсталация на специфичен софтуер.
  • Достатъчно голям сървърен ресурс.
  • Голяма гъвкавост и др.