VPS


Виртуални сървъри
За виртуализация на сървърите е избрана технологията KVM. Всеки клиентски VPS има собствен IP адрес и използва 100% от параметрите, които са заделени за него в зависимост от плана. На своя виртуален сървър клиентът може да инсталира софтуер и приложения по избор и да активира неограничен брой сайтове. Виртуалните сървъри се предлагат с инсталация на операционна система Ubuntu Server LTS, Debian Stable или CentOS. При желание от страна на клиента могат безплатно да се инсталират, phpMyAdmin за управление на базите данни, контролен панел ISPconfig за управление услугите на сървъра и конфигуриане на базова защитна стена (fail2ban+iptables base rules).

Предимства на виртуалните сървъри пред споделения хостинг:
Наличие на root достъп и пълен контрол над сървъра.
Възможност за инсталация на специфичен софтуер.
Неограничен брой сайтове, домейни, имейл акаунти, бази данни и др.
Достатъчно голям сървърен ресурс.
Голяма гъвкавост и др.