Колокация


Колокация
Айтисървис разполага с напълно независим дата център за колокация подсигурявайки висок стандарт на сигурност на данните. Колокирайки при нас, вие имате възможност сериозно да намалите разходите си за поддръжка на собствен дата център на вашето оборудване. Усилията, които сме положили да резервираме системите в дата центъра ни гарантират непрекъснатост на услугата. Приложихме специални мерки, които да осигурят постоянен мониторинг на услугата.