Колокация


1/2U '19

MAX 200 WAT

80,00

лв/месец

Неограничен трафик

Скорост 100/100Mbits

Неограничен трафик

Публичен  IP адрес 1бр

Безплатна монтаж

Безплатна инсталация

24/7  мониторинг

1/4U '19

MAX 300 WAT

Неограничен трафик

Скорост 100/100Mbits

Неограничен трафик

Публичен  IP адрес 2бр

Безплатна монтаж

Безплатна инсталация

24/7  мониторинг

1/4U '19

MAX 400 WAT

Неограничен трафик

Скорост 100/100Mbits

Неограничен трафик

Публичен  IP адрес 4бр

Безплатна монтаж

Безплатна инсталация

24/7  мониторинг

Колокацията е услуга, в която сървъри или мрежово оборудване физически са позиционирани в специален за целта дата център, който ще и осигури безпроблемна работа. Дата центъра трябва да разполага с минимум тройна независима свързаност с Интернет, непрекъсваемост на електрозахранването, поддръжка на необходимата температура и ниво на запрашеност, което гарантира дълъг живот и висока производителност на техниката. Дата центърът също трябва да има високо ниво на сигурност с оторизиран контрол на достъп. Айтисървис разполага с напълно независим дата център за колокация подсигурявайки висок стандарт на сигурност на данните. Колокирайки при нас, вие имате възможност сериозно да намалите разходите си за поддръжка на собствен дата център на вашето оборудване. Усилията, които сме положили да резервираме системите в дата центъра ни гарантират непрекъснатост на услугата. Приложихме специални мерки, които да осигурят постоянен мониторинг на услугата.
Колокацията е идеално решение за всички клиенти, които искат да са напълно независими, разполагайки с хардуерните и софтуерните настройки на сървъра си.