PLAN - PRICE

Description

Колокация  90 лв

1/2 U '19
Публичен  IP адрес 1бр
Скорост 1 Gbits
MAX 100 WAT

1000 лв за година

колокация 192 лв

1/2 U '19
Публичен  IP адрес 2бр

Скорост 1 Gbits

MAX 300 WAT

2000 лв за година

колокация 320 лв

1/2/3/4 U '19
Публичен  IP адрес 1бр

Скорост 1 Gbits

MAX 700 WAT

3400 лв за година