Колокация


1U '19

MAX 300WAT

България/Плевен

Скорост 100/100Mbits

Неограничен трафик

Публичен  IP адрес 1бр

Безплатна монтаж

Безплатна инсталация

24/7  мониторинг

2U '19

MAX 500WAT

България/Плевен

Скорост 100/100Mbits

Неограничен трафик

Публичен  IP адрес 2бр

Безплатна монтаж

Безплатна инсталация

24/7  мониторинг

4U '19

MAX 1000WAT

България/Плевен

Скорост 100/100Mbits

Неограничен трафик

Публичен  IP адрес 4бр

Безплатна монтаж

Безплатна инсталация

24/7  мониторинг

Колокация
Айтисървис разполага с напълно независим дата център за колокация подсигурявайки висок стандарт на сигурност на данните. Колокирайки при нас, вие имате възможност сериозно да намалите разходите си за поддръжка на собствен дата център на вашето оборудване. Усилията, които сме положили да резервираме системите в дата центъра ни гарантират непрекъснатост на услугата. Приложихме специални мерки, които да осигурят постоянен мониторинг на услугата.