Колокация


1U '19

MAX 200 WAT

90,00

лв/месец

България/Плевен

Скорост 100/100Mbits

Неограничен трафик

Публичен  IP адрес 1бр

Безплатна монтаж

Безплатна инсталация

24/7  мониторинг

2U '19

MAX 350 WAT

България/Плевен

Скорост 100/100Mbits

Неограничен трафик

Публичен  IP адрес 2бр

Безплатна монтаж

Безплатна инсталация

24/7  мониторинг

4U '19

MAX 500 WAT

България/Плевен

Скорост 100/100Mbits

Неограничен трафик

Публичен  IP адрес 4бр

Безплатна монтаж

Безплатна инсталация

24/7  мониторинг

Колокация
Айтисървис разполага с напълно независим дата център за колокация подсигурявайки висок стандарт на сигурност на данните. Колокирайки при нас, вие имате възможност сериозно да намалите разходите си за поддръжка на собствен дата център на вашето оборудване. Усилията, които сме положили да резервираме системите в дата центъра ни гарантират непрекъснатост на услугата. Приложихме специални мерки, които да осигурят постоянен мониторинг на услугата.

VPS

Стандартен

VPS1

25,00

лв/месец

CPU 1v core

RAM 1 GB

HDD 25 GB

Виртуализация KVM

Неограничен трафик

Скорост 100/100Mbits

Публичен  IP адрес 1бр

Отдалечен bakup

Мониторинг

Бизнес

VPS2

CPU 2v core

RAM 2 GB

HDD 45 GB

Виртуализация KVM

Неограничен трафик

Скорост 100/100Mbits

Публичен  IP адрес 1бр

Отдалечен bakup

Мониторинг

Корпоративен

VPS3

CPU 4v core

RAM 4 GB

HDD 65 GB

Виртуализация KVM

Неограничен трафик

Скорост 100/100Mbits

Публичен  IP адрес 1бр

Отдалечен bakup

Мониторинг

Виртуални сървъри
За виртуализация на сървърите е избрана технологията KVM. Всеки клиентски VPS има собствен IP адрес и използва 100% от параметрите, които са заделени за него в зависимост от плана. На своя виртуален сървър клиентът може да инсталира софтуер и приложения по избор и да активира неограничен брой сайтове. Виртуалните сървъри се предлагат с инсталация на операционна система Ubuntu Server LTS, Debian Stable или CentOS. При желание от страна на клиента могат безплатно да се инсталират, phpMyAdmin за управление на базите данни, контролен панел ISPconfig за управление услугите на сървъра и конфигуриане на базова защитна стена (fail2ban+iptables base rules).

Предимства на виртуалните сървъри пред споделения хостинг:
Наличие на root достъп и пълен контрол над сървъра.
Възможност за инсталация на специфичен софтуер.
Неограничен брой сайтове, домейни, имейл акаунти, бази данни и др.
Достатъчно голям сървърен ресурс.
Голяма гъвкавост и др.