Vyatta – Firewall Group – network, ip, port Vyatta 6

set firewall group network-group ALOW-NETWORK network 93.155.130.0/24 set firewall group network-group ALOW-NETWORK network 93.155.131.0/24 set firewall group network-group ALOW-NETWORK network 93.155.162.0/24 set firewall name eth0local rule 10 action accept set…

Continue Reading Vyatta – Firewall Group – network, ip, port Vyatta 6

Vyatta – Firewall

За да използваме защитната стена, трябва да зададем име (name) и да определим правило (rule). След rule имаме различни команди според изискванията ни като action, description, destination, fragment, icmp, ipsec,…

Continue Reading Vyatta – Firewall

Vyatta – SSH и HTTPS

За да имаме достъп до системата от други машини през ssh и web трябва да изпълним root@vyatta# set service ssh root@vyatta# set service https за да разапзим промените разбира се…

Continue Reading Vyatta – SSH и HTTPS

Vyatta – DHCP server very basic

set service dhcp-server shared-network-name SamiHome set service dhcp-server shared-network-name SamiHome subnet 192.168.88.0/24 set service dhcp-server shared-network-name SamiHome subnet 192.168.88.0/24 start 192.168.88.10 stop 192.168.88.100 set service dhcp-server shared-network-name SamiHome subnet 192.168.88.0/24…

Continue Reading Vyatta – DHCP server very basic

Debian – The Network Time Protocol (NTP)

The Network Time Protocol (NTP) е протокол за синхронизиране на часовниците в компютърните системи. NTP използва UDP порт 123 и като протокол е проектиран специално да издържа на променливи ефекти…

Continue Reading Debian – The Network Time Protocol (NTP)

Debian – VLAN

VLAN Virtual Local Area Network (VLAN) - Виртуална мрежа, включваща различни устройства, комуникиращи в един broadcast домейн.Една VLAN мрежа може да се състои от повече от една LAN мрежи, тъй…

Continue Reading Debian – VLAN

Vyatta – DHCP client, IP address, MAC address, Static routing, DNS client

DHCP client set interfaces ethernet eth0 address dhcp commit root@vyatta# sudo su [edit] root@vyatta# renew dhcp interface eth0 Renewing DHCP lease on eth0 [edit] vyatta@vyatta:~$ show interfaces Interface IP Address…

Continue Reading Vyatta – DHCP client, IP address, MAC address, Static routing, DNS client

Vyatta – списък с команди, инсталация, работа в терминал и версия

Непълен списък на някои Vyatta команди сравнени със Cisco. Cisco Vyatta ---------------------------------------------------------- ping ping traceroute traceroute show arp show arp show ip ospf neighbor show ospf4 neighbor show ip ospf…

Continue Reading Vyatta – списък с команди, инсталация, работа в терминал и версия