Как да си изпратим смс с микротик чрез мтел usb модем когато падне хост …

За да можем да пращаме смс устройството не трябва да е разрешено.

Screenshot from 2014-06-22 18:48:28

Всичко е два реда в netwatch като използваме sms send.

/tool netwatch
add down-script=\
    "tool sms send usb1 phone-number=0887371498 message=\"1100AHx2 DOWN\"" \
    host=192.168.1.1 interval=10s up-script=\
    "tool sms send usb1 phone-number=0887371498 message=\"1100AHx2 UP\""

След това трябва веднага да получим смс вдигнат ли е или е паднал хоста.
Screenshot from 2014-06-22 18:53:27

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.