Kali Linux

Kali Linux 2017.2 Release Обновяване на системата след инсталация $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade $ sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean$ sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean Инсталиране на основен софтуер $ sudo apt-get install […]

Neofetch

Neofetch е малък скрипт написан на bash който показва основна информация за *nix подобна операционна система. Ubuntu 17.10 desktop sudo apt-get install neofetchsudo apt-get install neofetch Ubuntu 16.04 server sudo add-apt-repository ppa:dawidd0811/neofetch sudo apt update sudo apt install neofetchsudo add-apt-repository ppa:dawidd0811/neofetch sudo apt update sudo apt install neofetch CentOS 7 core curl -o /etc/yum.repos.d/konimex-neofetch-epel-7.repo https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/konimex/neofetch/repo/epel-7/konimex-neofetch-epel-7.repo […]