Инсталация на Ubuntu 14.04 server – Част първа – network, update, locale, ntp, apache, mysql, php, phpmyadmin, proftpd, postfix, fail2ban


http://www.ubuntu.com/server – Официална страница на дистрибуцията.
http://unetbootin.sourceforge.net/ – Програма която създава буутващ флаш драйв от който ще инсталирате Ubuntu server.

Screenshot from 2014-06-03 23:23:46

Screenshot from 2014-06-03 23:24:13

Screenshot from 2014-06-03 23:24:34

Screenshot from 2014-06-03 23:24:59

Screenshot from 2014-06-03 23:25:16

Screenshot from 2014-06-03 23:25:32

Screenshot from 2014-06-03 23:25:46

Screenshot from 2014-06-03 23:25:58

Screenshot from 2014-06-03 23:26:09

Screenshot from 2014-06-03 23:26:21

Screenshot from 2014-06-03 23:26:29

Screenshot from 2014-06-03 23:27:48

Screenshot from 2014-06-03 23:28:11

Screenshot from 2014-06-03 23:28:30

Screenshot from 2014-06-03 23:28:54

Screenshot from 2014-06-03 23:29:15

Screenshot from 2014-06-03 23:29:33

Screenshot from 2014-06-03 23:29:46

Screenshot from 2014-06-03 23:31:48

Screenshot from 2014-06-03 23:31:59

Screenshot from 2014-06-03 23:32:31

Screenshot from 2014-06-03 23:32:46

Screenshot from 2014-06-03 23:34:42

Screenshot from 2014-06-03 23:36:20

Screenshot from 2014-06-03 23:37:05

Screenshot from 2014-06-03 23:37:17

Screenshot from 2014-06-03 23:38:34

Screenshot from 2014-06-03 23:38:53

Мрежа

При самата инсталация Убунту получи ип адрес чрез DHCP но в някои случаи мрежата трябва да се конфигурира ръчно:

sudo nano /etc/network/interfaces

Редактираме файла и запаметяваме с клавишната комбинация:Ctrl+o

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
 
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
 
# The primary network interface
#auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
 
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 93.155.130.10
    netmask 255.255.255.240
    gateway 93.155.130.1
    dns-nameservers 93.155.131.1

Илизаме с: Ctrl+x
И рестартираме системата за да влезе конфигурацията в сила:

sudo reboot

Обновяване на системата

Обновяваме със следните команди и се съгласяваме с “y”

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

След повторно изпълняване на командите излиза този текст:

The following packages have been kept back:
 linux-generic linux-headers-generic linux-image-generic
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.

Затова кернела ще си го инсталираме ръчно:

sudo apt-get install linux-generic linux-headers-generic linux-image-generic

След това ако има нещо за чистене можем да направим следното:

sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean

Локализация

Трябва да сме сигурни, че Българския го има в локализацията на системата:

sudo locale-gen bg_BG.UTF-8
samyil@host2:~$ sudo locale-gen
Generating locales...
 bg_BG.UTF-8... up-to-date
 en_AG.UTF-8... done
 en_AU.UTF-8... done
 en_BW.UTF-8... done
 en_CA.UTF-8... done
 en_DK.UTF-8... done
 en_GB.UTF-8... done
 en_HK.UTF-8... done
 en_IE.UTF-8... done
 en_IN.UTF-8... done
 en_NG.UTF-8... done
 en_NZ.UTF-8... done
 en_PH.UTF-8... done
 en_SG.UTF-8... done
 en_US.UTF-8... done
 en_ZA.UTF-8... done
 en_ZM.UTF-8... done
 en_ZW.UTF-8... done
Generation complete.

Синхронизация на системния часовник

sudo apt-get install ntp ntpdate

Инсталация на apache

sudo apt-get install apache2

След като се инсталира уеб сървъра може да се появи следния надпис. Това се полуава така защото apache иска да има пълно име на домеин без значение дали той съществува въобще.

 * Starting web server apache2
Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
 *

решението е много просто, трябва само да редактираме два файла като напишем пълното име на нашия домейн:

sudo nano /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
93.155.130.10  host2.itservice-bg.net host2
 
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
echo host2.itservice-bg.net > /etc/hostname 
service hostname restart

И последно трябва да рестартираме apache

sudo service apache2 reload

Инсталация на mysql

sudo apt-get install mysql-server mysql-client

Ще бъдем попитани два пъти за паролата на root в mysql:

New password for the MySQL "root" user: <-- yourrootsqlpassword
Repeat password for the MySQL "root" user: <-- yourrootsqlpassword

Инсталация на PHP5

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5

Пълна поддръжка на PHP5

sudo apt-get install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-intl php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl

Оптимизация с xcache

sudo apt-get install php5-xcache

Рестартираме apache за да влезе конфигуацията в сила:

sudo service apache2 restart

Инсталация на phpmyadmin

sudo apt-get install phpmyadmin

Тук скрипта ще ни създаде два въпроса:

Web server to reconfigure automatically: <-- apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? <-- No

След което ще отворим phpmyqdmin с любим браузер на:
http://93.155.130.10/phpmyadmin/

Инсталация на proftpd

sudo apt-get install proftpd

Ше трябва да отговорим на следния въпрос:

Run proftpd: <-- standalone

В конфигурационния файл на ftp сървъра:

sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf

трябва да махнем коментирищата решетка “#” на следния ред:

DefaultRoot          ~

И да рестартираме ftp сървъра:

sudo service proftpd restart

След което ще имаме достъп чрез ftp протокола със същия потребител и парола в същата директория в която сме в момента.

Инсталация на postfix

Ще инсталираме пощенски сървър не за потребителска поща а за нуждите на системата (някои сайтове които ще инсталираме в бъдеще ще имат нужда от това).

Но преди ще спрем sendmail.

sudo service sendmail stop; update-rc.d -f sendmail remove
sudo apt-get install postfix

Ще бъдем запитани за две неща:

General type of mail configuration: <-- Internet Site 
System mail name: <-- host2.itservice-bg.net

Инсталация на fail2ban

sudo apt-get install fail2ban

Трябва да редактираме конфигурациония файл:

sudo nano /etc/fail2ban/jail.conf

като сменим “enabled =(“false” с “true”) в следните секции.
[ssh], [dropbear], [ssh-ddos], [apache], [apache-multiport], [apache-noscript], [apache-overflows], [proftpd] и [postfix]

Следва рестарт на демона за да влезе конфигурацията в сила:

sudo service fail2ban restart

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This Post Has 10 Comments

 1. ivan

  Здрасти.
  Ползвам горе описаните стъпки за инсталация на убунту сървър.Всичко е нормално до момента в който копирам фаелове с български имена през SSH и на сървъра се виждат като а*-*0*-………
  Ще съм благодарен за всякакви съвети.

 2. Самуил Арсов

  Виж секция локализация. Забележи, че става въпрос за UTF8 а не за cp1251 …

 3. ivan

  Здрасти отново,пробвам да генерирам локал с ср1251 обаче пак същата работа.Ако може линк с документация как точно се управляват локалите под Убунту.
  10х

 4. R2P2

  ssh не е подходящ за това пич, има ftp и samba за това, там и cp1251 работи !

 5. momo

  Привет, всичко става ама, само часта с хостнаме не мога да се оправя може ли малко да помогнеш? Това ми е хост файла

  127.0.0.1 localhost
  127.0.1.1 ubuntu
  192.168.1.160 ubuntu.momo momo

  # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
  ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
  ff02::1 ip6-allnodes
  ff02::2 ip6-allrouters

 6. Самуил Арсов

  Не разбрах какво не е станало но ако искаш реален пример ето:

  127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
  93.155.130.14 host.itservice-bg.net host

  # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
  ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
  fe00::0 ip6-localnet
  ff00::0 ip6-mcastprefix
  ff02::1 ip6-allnodes
  ff02::2 ip6-allrouters

 7. itservice admin

  За локализация на cp1251 се изпълнява”

  user@server:~$ sudo locale-gen bg_BG
  Generating locales…
  bg_BG.CP1251… done

  user@server:~$ sudo locale-gen
  Generating locales…
  bg_BG.CP1251… up-to-date
  bg_BG.UTF-8… up-to-date
  en_AG.UTF-8… done
  en_AU.UTF-8… done
  en_BW.UTF-8… done
  en_CA.UTF-8… done
  en_DK.UTF-8… done
  en_GB.UTF-8… done
  en_HK.UTF-8… done
  en_IE.UTF-8… done
  en_IN.UTF-8… done
  en_NG.UTF-8… done
  en_NZ.UTF-8… done
  en_PH.UTF-8… done
  en_SG.UTF-8… done
  en_US.UTF-8… done
  en_ZA.UTF-8… done
  en_ZM.UTF-8… done
  en_ZW.UTF-8… done
  Generation complete.

 8. NoName

  Отдавна излезе 16.10 даже вече, въпроса ми е, дали евентуално ще имам проблеми ако ъпгрейдна сървъра. Всичко си работи перфектно ама ме сърби 🙂

 9. Самуил Арсов

  Ако е продукшън те съветвам да не го правиш, рискът е голям да се счупи нещо освен ако не си по напреднал и знаеш какво правиш.

 10. NoName

  Ясно, ще чакам до 2019 година тогава 😀