WP-CLI

WP-CLI (WordPress Command Line Interface) е инструмент за управление на WordPress сайтове чрез командния ред. Той позволява извършване на различни задачи, които обикновено се правят през администраторския панел на WordPress,…

Continue ReadingWP-CLI

Spanning Tree (STP) мрежов протокол

Какво представлява мрежовия протокол Spanning Tree ? Мрежовият протокол Spanning Tree Protocol (STP) е проектиран да предотвратява проблеми с повтарящи се мрежови трафик и възможни цикли в мрежовите конфигурации, които…

Continue ReadingSpanning Tree (STP) мрежов протокол

iperf3 – инструмент за тестване на мрежовата скорост

Програмата iperf3 е инструмент за тестване на мрежовата скорост. Тя позволява на потребителите да измерват максималната пропускливост на TCP и UDP връзки между две машини в мрежата. iperf3 е разработен…

Continue Readingiperf3 – инструмент за тестване на мрежовата скорост

Как работи if и then в bash скриптинга ?

В Bash скриптовете, if и then се използват за създаване на условни изрази. Ето основния начин, по който се използват: if команда: Това е началото на условната конструкция. Следва израз,…

Continue ReadingКак работи if и then в bash скриптинга ?

Статичен, динамичен, публичен или частен IP адрес

Дефиниция за IP адрес IP адресът (Интернет Протоколен адрес) е уникален числов идентификатор, който се присвоява на всяко устройство, свързано към компютърна мрежа, която използва Интернет Протокол за комуникация. Този…

Continue ReadingСтатичен, динамичен, публичен или частен IP адрес

Инсталация и конфигурация на WireGuard crypto VPN в MikroTik, Linux, Android, Windows и OpenWRT

Съдържание Какво е WireGuard ? История на WireGuard Сравнение на WireGuard спрямо OpenVPN WireGuard като другите VPN-ни ли е ? WireGuard преминава ли през NAT ? WireGuard разширена топология Как…

Continue ReadingИнсталация и конфигурация на WireGuard crypto VPN в MikroTik, Linux, Android, Windows и OpenWRT

Активиране на copy/paste в редактора vim – Kali Linux 2023

За активиране на копиране и поставяне с мишката в редактора Vim в Kali Linux, трябва да редактирате конфигурационния файл по следния начин. Bashsudo vim /usr/share/vim/vim90/defaults.vim намерете реда set mouse=a и…

Continue ReadingАктивиране на copy/paste в редактора vim – Kali Linux 2023

Седем слойния мрежов модел OSI

Седемслойният мрежов модел, известен още като OSI (Open Systems Interconnection) модел, е концептуален модел, който се използва за разбиране и проектиране на компютърни мрежи. Той разделя мрежовата комуникация на седем…

Continue ReadingСедем слойния мрежов модел OSI