Кеширащ DNS сървър Bind в Ubuntu

Как работят DNS сървърите DNS сървърите (Domain Name System) работят като превръщат човешки разбираеми домейн имена (например „google.com“) в IP адреси, които компютрите използват за идентифициране на всеки друг в…

Continue Reading Кеширащ DNS сървър Bind в Ubuntu

Как актуализирах файла с корените DNS сървъри в bind

Файлът на коренната зона на DNS сървърите ми е остарял. Не е коректна информацията защото един сървър наскоро промени своя IP адрес. Как актуализирах файла с данни за root DNS…

Continue Reading Как актуализирах файла с корените DNS сървъри в bind

dnsdist DNS loadbalancer

Какво е dnsdist dnsdist е loadbalancer на DNS трафик който: 1. Оценява най бързо отговарящите DNS сървъри. 2. Следи за състоянието им, UP и DOWN. 3. Конфигурира натоварването между тях.…

Continue Reading dnsdist DNS loadbalancer

Как да изтрием DNS кеша на Ubuntu

Ако имате нужда по някаква причина да изтриете DNS кеша на вашето Ubuntu просто изпълнете следната команда: sudo /etc/init.d/dns-clean Тази команда обаче работи само от версия 14.04 нагоре !

Continue Reading Как да изтрием DNS кеша на Ubuntu

ISPconfig 3 – “allow-query” DNS Master Zone and Cache Forwarders Local Network

Безспорно ISPconfig е най добрия безплатен панел, в него има всичко от първа необходимост за управлението на една хостинг услуга. Една от силните страни на ISPconfig е темплеитната му система.…

Continue Reading ISPconfig 3 – “allow-query” DNS Master Zone and Cache Forwarders Local Network

Master and Slave DNS server Bind9 Ubuntu Server 14.0.4 LTS

DNS 1 Master 93.155.130.14 Инсталиране на DNS сървъра sudo apt-get install bind9 dnsutils Създаване на файл за зоната която ще обслужваме sudo nano /etc/bind/pri.itservice-bg.net Описваме хостовете в зоната и значението…

Continue Reading Master and Slave DNS server Bind9 Ubuntu Server 14.0.4 LTS

Vyatta – DNS cache server

set system name-server 93.155.131.1 set system name-server 93.155.130.4 set service dns forwarding system set service dns forwarding listen-on eth2 vyatta@core2# show system name-server name-server 93.155.130.4 name-server 93.155.131.1 [edit] vyatta@core2# show…

Continue Reading Vyatta – DNS cache server