You are currently viewing grc в Linux терминал

grc в Linux терминал

Командата grc в Linux е съкращение от „Generic Colouriser“ (Общ цветови маркировач). Тя се използва за добавяне на цветни оформления към изхода на други команди в терминала. grc може да подобри четливостта на изходните данни, като използва различни цветове за различни части на текста. Това е особено полезно при анализиране на дълги логове или комплексни изходни данни от команди.

Например, когато се използва grc с командата ls, имената на директориите, скритите файлове, изпълнимите файлове и други се показват в различни цветове. Това помага на потребителя да различи лесно различните типове файлове и директории.

За да се използва grc, тя трябва да бъде инсталирана във вашата система. Обикновено тя може да бъде инсталирана чрез управителя на пакетите на дистрибуцията, например с sudo apt install grc в Debian/Ubuntu базирани дистрибуции.

След като е инсталирана, grc може да се използва чрез предварително поставяне на grc пред командата, чийто изход искате да цветови маркирате. Например:

Bash
grc ls -lah

Тази команда ще покаже изхода с цветно оформление.

Други примери в терминал с командата grc.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This Post Has One Comment

  1. Петър Попов

    Ползвам я редовно за логове, най вече за Postfix
    sudo grc tail -f /var/log/mail.log

    Има си малко бъгове но най хубавото е, че можеш да си редактираш сам изхода в цетове в /etc/grc.conf