Инсталация на Ubuntu 14.04 server – Част четвърта – samba (Windows file share), NFS (Network File System)

Инсталация на samba (Windows file share)

1. samba anonymous

sudo apt-get install samba

Като за начало ще създадем мрежова директория в която могат да копират и трият всички участници в мрежата. Ще я кръстим anonymous за да е ясно, че не е нужно да се логваме.

Първо ще съхраним оригиналния конфигурационен файл с друго име:

sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.back

След това ще създадем нов конфигурационен файл:

sudo nano /etc/samba/smb.conf

В който ще копираме следните елементи:

[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Samba Server %v
netbios name = ubuntu
security = user
map to guest = bad user
dns proxy = no
 
[Anonymous]
path = /samba/anonymous
browsable =yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no

Трябва да създадем въпросната директория защото тя не съществува:

sudo mkdir -p /samba/anonymous

Да опишем права в нея д могат всички да копират и трият:

sudo chmod -R 0777 /samba/anonymous/

И да рестартираме демона за да могат да влязат промените в сила:

sudo service smbd restart

Как ще се свържем с Ubuntu desktop към мрежовата директория:
Отваряме файловия мениджър и от менюто file избираме connect to server…

Screenshot from 2014-06-07 13:34:48

Screenshot from 2014-06-07 13:34:56

2. samba security

За да защитим определена директория с потребител и парола първо трябва да създадем такъв в samba с командата:

samyil@host2:~$ sudo smbpasswd -a samyil
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user samyil.

След което трябва да създадем директорията:

sudo mkdir -p /samba/samyil

Да променим правата за копиране и триене на потребителя и да опишем кой е соббственика на директорията:

cd /samba/
sudo chmod -R 0770 samyil/
sudo chown -R samyil:samyil samyil/

След което отваряме конфигурационния файл:

sudo nano /etc/samba/smb.conf

И добавяме следните редове:

[samyil]
path = /samba/samyil 
valid users = samyil 
guest ok = no
writable = yes
browsable = yes

Рестартираме демона за да влзат промените в сила:

sudo service smbd restart

Вече сме готови да се логнем в директорията:
Screenshot from 2014-06-07 13:45:21

Инсталация на NFS (Network File System)

nfs server

sudo apt-get install nfs-kernel-server

В конфигурационня файл на nfs сървъра трябва да добавим директорията която ще споделим:

sudo nano /etc/exports

Това е вариант в който споделяме директорията само с права за четене:

/home/samyil *(ro,sync,no_root_squash)

Или вариант в който споделяме директорията и с права за копиране.

/home/samyil *(rw,sync,no_root_squash)

Трябва да стартираме nfs демона:

sudo service nfs-kernel-server start

nfs client

Клиента трябва да има инсталиран следния пакет:

sudo apt-get install nfs-common

Монтираме локално директорията по следния начин:

sudo mount 93.155.130.10:/home/samyil /mnt/

С командата df -h проверяваме дали директорията е монтирана. В случая е на последния ред.

sami@sami:~$ df -h
Filesystem         Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2          455G  97G 335G 23% /
none            4,0K   0 4,0K  0% /sys/fs/cgroup
udev            1,9G 4,0K 1,9G  1% /dev
tmpfs            384M 1,4M 383M  1% /run
none            5,0M   0 5,0M  0% /run/lock
none            1,9G  17M 1,9G  1% /run/shm
none            100M  76K 100M  1% /run/user
/dev/sda1          487M 3,4M 483M  1% /boot/efi
93.155.130.10:/home/samyil 915G 3,4G 865G  1% /mnt

След което можем да си я отворим с файловия менъджър:

Screenshot from 2014-06-07 15:57:42

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This Post Has 4 Comments

 1. Bavarian

  Много полезно,благодаря 🙂

 2. TachkoT

  Браво колега, бях се запътил да правя нещо подобно, но ти си писал толкова много неща, че се обезсмисля да повтарям това което си правил. Не видях някъде да си писал за изграждане на мейл сървър, ако не те затруднява ще те помоля да напишеш нещо по въпроса. И отново адмирации за положения труд

 3. NoName

  То и аз се блъскам с тоя мейл но проблема че, че става все по сложно, иска се хиляда неща – обратен резолф, дким, някакъв софт да го управлява, като гледам като отделно решение има само един постфиксадмин от който аз нищо не отбирам – някак си локигата му е малко тъпа. Както и да е, много ми е интересно какво е твоето мейл решение ???