Как работи програмата tar в Линукс

Програмата tar в Линукс е швейцарското армейско ножче на системния *nix администратор, когато става въпрос за архивиране или разпространение на файлове. Gnu Tar архивите могат да съдържат множество файлове и директории, разрешенията за файлове могат да бъдат съхранени с поддръжката на множество формати за компресия. Името tar (tape archiver) означава архиватор на ленти, форматът е официален стандарт в POSIX съвместими операционни системи (Linux, Unix, macOS).

Създаване на архив с tar pczvf [файлархив] [директория]

където:
p съхранява атрибути
c създава на файл
z създава gzip компресия
v показва съдържание
f файла трябва да е архив

Въстановяване на архив с tar xzvf mypicarch.tar.gz

където:
x въстановява от файл tar
z въстановява от формат gzip
v показва съдържание
f въстановява от архив

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.