You are currently viewing Неприятна история с “rm -rf”

Неприятна история с “rm -rf”

Кратък разказ на една история по действителен случай !

Тази неприятна за мен история започна с “rm -rf” в неподходящия “terminal” на “CLI“. От доста време мислех да си направя един “~/.Trash” в който да правя “mv” но така и не го създадох … Яд ме е защото просто можеше да направя “Ctrl+d” понеже не ми трябваше тази “console” вече и щях да си спестя тази драма. За миг се зарадвах на “rsync“, но явно не съм добавил този “dir” което ме довърши съвсем. С горчив вкус в устата и удар по “Kbd” набих един “Ctrl+n” след което вкарах “backup_rsync.sh” в “cron” макар и да е “too late” …
Ако всичко сте разбрали от този текст, значи можете да ми помогнете да обясня на майка ми каква е професиата ми.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.