Debian – iptables – защитна стена

Системата в ядрото, която се грижи за всички тези неща, се нарича Netfilter. Тя се управлява чрез командата iptables Защитната стена на GNU/Linux обикновено се реализира като последователност от команди на iptables, намиращи се в rc стартов скрипт. Отделните команди на iptables принципно имат подобна структура: iptables -F верига – (-F) изчиства всички предишни правила […]

Debian – Multi Router Traffic Grapher (MRTG) – snmp protocol

Инсталация apt-get install mrtg snmpd Трябва да създадем поддиректория на mrtg където ще пребивават уеб страниците. mkdir /var/www/mrtg След което трябва да променим съдържанието на /etc/snmp/snmpd.conf. # sec.name source community # com2sec paranoid default public com2sec readonly default public #com2sec readwrite default private И да рестартираме демона /etc/init.d/snmpd restart Създаване на конфигурационен файл. cfgmaker public@localhost […]