Статичен, динамичен, публичен или частен IP адрес

Дефиниция за IP адрес IP адресът (Интернет Протоколен адрес) е уникален числов идентификатор, който се присвоява на всяко устройство, свързано към компютърна мрежа, която използва Интернет Протокол за комуникация. Този…

Continue ReadingСтатичен, динамичен, публичен или частен IP адрес