Конвертиране от yotube в mp3 с Ubuntu

Преди време исках да си сваля на телефона няколко лекции от Yotube и да си ги слушам в парка например когато си разхождам кучето. Оказа се, че тази операции е много лесна в терминал на моето Ubuntu, с един ред команда конвертирам определено съдържание в mp3.

Инсталация:

sudo apt install youtube-dl

Копиране на линка:

Примерна команда за конвертиране:

youtube-dl --extract-audio --audio-format mp3 -l [YOUTUBE VIDEO LINK]

Самото конвертиране:

Готов mp3 файл.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.