Как да архивираме всички бази в MySQL/MariaDB в Ubuntu с bash скрипт

https://www.ubuntu.com/ https://www.mysql.com/ https://mariadb.org/ В основата си, идеята на скрипта е да архивира всички MySQL/MariaDB бази данни отделно, за да може в по късен етап да се въстанови само една от…

Continue Reading Как да архивираме всички бази в MySQL/MariaDB в Ubuntu с bash скрипт

Как да защитим уеб директорията на phpmyadmin по IP адрес с htaccess в Ubuntu 16.04 LTS

https://www.ubuntu.com/ https://www.apache.org/ https://www.phpmyadmin.net/ phpmyadmin е уеб базиран инструмент за администрация на MySQL и MariaDB база данни. Написан е на PHP. С phpmyadmin могат да се извършват следните действия: създаване и…

Continue Reading Как да защитим уеб директорията на phpmyadmin по IP адрес с htaccess в Ubuntu 16.04 LTS

Logwatch рапорт на Линукс машина чрез Postfix

Logwatch е инструмент, който следи логовете на Линукс сървър като ги разпределя на различни нива на събития. Една от добрите му функции е,че може да изпраща мейл на администратора с…

Continue Reading Logwatch рапорт на Линукс машина чрез Postfix

Libvirt – Linux Virtualization – Ubuntu 16.04

ВИРТУАЛИЗАЦИЯТА Е ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪРВЪРНИ РЕСУРСИ Libvirt - Linux Virtualization - Ubuntu 16.04 Виртуализацията като технология значително намалява стойноста на притежаваните сървъри и предоставя възможност за работа…

Continue Reading Libvirt – Linux Virtualization – Ubuntu 16.04

ISPconfig 3 – “allow-query” DNS Master Zone and Cache Forwarders Local Network

Безспорно ISPconfig е най добрия безплатен панел, в него има всичко от първа необходимост за управлението на една хостинг услуга. Една от силните страни на ISPconfig е темплеитната му система.…

Continue Reading ISPconfig 3 – “allow-query” DNS Master Zone and Cache Forwarders Local Network

Master and Slave DNS server Bind9 Ubuntu Server 14.0.4 LTS

DNS 1 Master 93.155.130.14 Инсталиране на DNS сървъра sudo apt-get install bind9 dnsutils Създаване на файл за зоната която ще обслужваме sudo nano /etc/bind/pri.itservice-bg.net Описваме хостовете в зоната и значението…

Continue Reading Master and Slave DNS server Bind9 Ubuntu Server 14.0.4 LTS

Инсталация на Ubuntu 14.04 server – Част втора – wordpress, joomla, phpbb3, owncloud, Single File PHP Gallery, mediawiki

Инсталация на wordpress Ако вече сме създали A запис в DNS име за новия ни сайт сваляме последната версия на wordpress от https://bg.wordpress.org/, разархивираме го и качваме директорията с filezilla…

Continue Reading Инсталация на Ubuntu 14.04 server – Част втора – wordpress, joomla, phpbb3, owncloud, Single File PHP Gallery, mediawiki