Защо Убунту ?

Човек бързо забравя първия си достъп до компютъра. Страха който изпитва да не счупи нещо или яда който чувства върху себе си от безпомощното си състояние, че не знае кое какво е. Бързо се забравя и времето когато работиш с една система как задобряваш, започваш да я разбираш и с лекота боравиш с нея. В […]

Ubuntu 10.04 themes

Съвсем случайно попаднах на няколко красиви теми. За да се инсталират трябва да се добави хранилището и обнови системата по следния начин. sudo add-apt-repository ppa:bisigi sudo aptitude update sudo aptitude install bisigi-themessudo add-apt-repository ppa:bisigi sudo aptitude update sudo aptitude install bisigi-themes

Ubuntu 10.04 LTS Internet server – ISPconfig 3

Използвал съм ръководството на howtoforge от тук http://howtoforge.com/perfect-server-ubuntu-10.04-lucid-lynx-ispconfig-3 Вече имам две такива инсталации които се държат много добре. Минаха вече два месеца тестове за да съм сигурен, че избора ми е правилен. В момента има конфигурирани 3 клиента, 24 сайта, 24 ftp потребителя, 3 майл домейна и 8 пощенски кутии. Меил часта е добре организирана […]

Ubuntu small router configuration in one file.

Вариант 1 – WAN порта с DHCP auto lo iface lo inet loopback   auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0   auto eth1 iface eth1 inet static hwaddress ether 4C:00:10:52:73:3E up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward up iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE -o eth1 -s 192.168.0.0/24auto lo iface lo inet […]

Ubuntu Lucid 10.4 LTS Server – Apache, PHP, MySQL, PHPmyadmin, ProFTPd and more

Инсталиране на ssh sudo apt-get install ssh openssh-serversudo apt-get install ssh openssh-server Инсталиране на apache, php, mysql, phpmyadmin и др. sudo apt-get install apache2 apache2.2-common apache2-doc \ apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert php5 \ libapache2-mod-php5 mysql-server mysql-client php5-mysql \ php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap \ php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell \ php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy […]

Ubuntu Lucid 10.4 LTS – Desktop

Не издържах на изкушението и инсталирах 19 дена преди официалната премиера Ubuntu 10.4 която ще е на 29 април 2010 година. Като цяло сякаш няма кой знае какви промени освен новата тема която радва найстина. Някак си е по стилно, по красиво, че и по бързо за разлика от “прозорците” които с всяка нова версия […]