Debian – iptables + tc защитна стена с трафик контрол

Реален маршрутизатор с няколко интерфейса. Скрипта е комбиниран и с трафик контрол. #!/bin/bash echo "start netscript ..." depmod -a modprobe ip_tables modprobe iptable_filter modprobe iptable_mangle modprobe iptable_nat modprobe ip_nat_ftp modprobe…

Continue ReadingDebian – iptables + tc защитна стена с трафик контрол

Debian – Multi Router Traffic Grapher (MRTG) – sample script

Инсталация apt-get install mrtg Създаваме скрипт /etc/init.d/mrtg-stats от откъдето MRTG ще взима информация със съдържание: #!/bin/bash DEV="$1" if test -z "$DEV"; then echo No device specified; exit 1; fi INFO=`cat…

Continue ReadingDebian – Multi Router Traffic Grapher (MRTG) – sample script

Debian – iptables – защитна стена

Системата в ядрото, която се грижи за всички тези неща, се нарича Netfilter. Тя се управлява чрез командата iptables Защитната стена на GNU/Linux обикновено се реализира като последователност от команди…

Continue ReadingDebian – iptables – защитна стена