Vyatta small ISP Border router

Vyatta винаги ми е била слабост, признавам си. А и идеята да събереш различните инструменти в един функционален шел е повече от добра. Навсякъде където може да се вземе мрежово решение с Линукс мисля първо за нея. И не защото съм предал другите дистрибуции а защото найстина се убедих в нейната функционалност и лекота на […]

change deafult gateway with ping

touch /etc/init.d/ping chmod 755 /etc/init.d/ping nano /etc/init.d/ping #!/bin/bash   PINGOUT=`ping -c 10 194.145.63.12 | grep "100% packet loss"` if [ "$PINGOUT" = "" ]; then echo "ping gateway OK" else route del deafult route add default gw 93.155.131.19 fi#!/bin/bash PINGOUT=`ping -c 10 194.145.63.12 | grep "100% packet loss"` if [ "$PINGOUT" = "" ]; then […]

rsync, ssh, sshpass – backup

Бърз начин да архивираме директория на една локална машина. mkdir /home/sami/backup sudo apt-get install rsync rsync -avz –delete /home/sami/workdir /home/sami/backup/workdirmkdir /home/sami/backup sudo apt-get install rsync rsync -avz –delete /home/sami/workdir /home/sami/backup/workdir Архив с ssh през мрежата, опцията –exclude=/nobackup изключва тази директория. rsync -avz –delete -e ssh root@172.16.10.1:/home/sami workdir –exclude=/nobackup /home/sami/backuprsync -avz –delete -e ssh root@172.16.10.1:/home/sami workdir […]

Ubuntu Lucid 10.4 LTS Server – Apache, PHP, MySQL, PHPmyadmin, ProFTPd and more

Инсталиране на ssh sudo apt-get install ssh openssh-serversudo apt-get install ssh openssh-server Инсталиране на apache, php, mysql, phpmyadmin и др. sudo apt-get install apache2 apache2.2-common apache2-doc \ apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert php5 \ libapache2-mod-php5 mysql-server mysql-client php5-mysql \ php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap \ php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell \ php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy […]

Съвети за рутер, Какво трябва да знаем за рутерите за дома и офиса …

Като за начало всеки един съвремен безжичен рутер поддържа DHCP и WPA2 криптиране което все пак са минимални изисквания ако искате да имате или сте собственик на такъв. Някои от вас са доста наясно какво е това домашен безжичен рутер а други пък “хал хабер си нямат” затова ще се опитам да проясня малко мъглата […]

Backup and copy to /etc directory on a remote FTP server

Backup script за архивиране и копиране на /etc директорията на отдалечен FTP сървър nano /etc/init.d/backup   #!/bin/sh   cd /home mkdir /home/backup cp -r /etc /home/backup/etc tar -pczf core`date +%Y%m%d`.tar.gz backup/ rm -rf /home/backup cd /   sleep 20   cd /home HOST=’ftp.itservice-bg.net’ USER=’backupuser’ PASSWD=’passwordbackupuser’ FILE=core`date +%Y%m%d`.tar.gz   ftp -n $HOST <nano /etc/init.d/backup #!/bin/sh cd […]

Vyatta – flow-accounting (наблюдение на трафика)

vyatta@core2# set system flow-accounting interface eth2 [edit] vyatta@core2# commit Starting [eth2] accounting [edit] vyatta@core2# run show flow-accounting interface eth2 flow-accounting for [eth2] Src Addr Dst Addr Sport Dport Proto Packets Bytes Flows 192.168.100.2 78.90.195.183 51053 50278 udp 17 3442 1 192.168.100.2 95.43.124.218 51053 60127 udp 9 2408 1 192.168.100.2 87.97.216.171 51053 58733 udp 10 2238 […]

Vyatta – Upgrade system, Save boot configuration, Speed interfaces, System host name, Time zone

Upgrade system root@vyatta# full-upgrade [edit] root@vyatta# full-upgrade -k [edit]root@vyatta# full-upgrade [edit] root@vyatta# full-upgrade -k [edit] Save boot configuration root@vyatta# save Saving configuration to ‘/opt/vyatta/etc/config/config.boot’… Done [edit]root@vyatta# save Saving configuration to ‘/opt/vyatta/etc/config/config.boot’… Done [edit] Speed interfaces vyatta@vyatta# set interfaces ethernet eth1 duplex full [edit] vyatta@vyatta# set interfaces ethernet eth1 speed 1000 [edit] vyatta@vyatta# show interfaces ethernet […]

Vyatta – Connection tracking

Максималният брой връзки които state таблицата може да съдържа се намират в /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max. Първоначално тази стойност твърдо е зададена от това колко физическа има. На 512MB оперативна памет, ip_conntrack_max е 32760. При повече клиенти или големи трафици този лимит е недостатъчен. Аз за всеки случай винаги слагам тавана за да не мисля постоянно ще стигне […]

Vyatta 6 – реална конфигурация у дома :-)

При една авария в поддържана от мен фирма с изпържен рутер от токов удар в събота вечерта трябваше да конфигурирам моя домашен linksys WRT54GL с DD-WRT (дойде му и на него времето след три години вярна служба) . В един момент останах без рутер а у нас сме с три лаптопа плюс два съседна апартамента, […]