MikroTik RouterBoard 450G small ISP

Имаше период в който ми се въртеше в главата идеята да мигрирам граничния маршрутизатор на фирмата към MikroTik. Обмислях варианти как да го направя точно но няколко неща ме спряха. От една страна със сигурност щеще да има някакви сривове в началото а от друга в MikroTik няма някои услуги които ползвам в Debian като […]