Ubuntu server 16.04 LTS – LAMP – част 4

Нужда от елементарна защита В днешно време защитата на LAMP сървър става все по трудна. Дали да влизам в теория на конспирациите незнам, но никой не може да ми обясни какво печелят така наречените “скриптъри” съвсем незаслужено наричащи себе си “хакери”, като “дифейснат” някой сайт с шарена картинка отпред или БотНет който “пръска” излишен и […]

Как да станем root, да му създадем парола и да разрешим достъпа му през SSH в Ubuntu OS

Как да станем root. $: sudo su$: sudo su Да създадем парола на root. #: passwd#: passwd Да разрешим достъпа през SSH трябва да редактираме конфигурационния файл: #: nano /etc/ssh/sshd_config#: nano /etc/ssh/sshd_config Трябва да намерим реда “PermitRootLogin prohibit-password” и да го подменим с “PermitRootLogin yes” След което трябва да рестартираме Демона за да влязат правилата […]

Enable SSH on Cisco

Configuration ssh server Router>en Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#interface fastEthernet 0/1 Router(config-if)#ip address 93.155.130.38 255.255.255.252 Router(config-if)#no shutdown Router(config-if)#exit Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 93.155.130.37 Router(config)#ip name-server 93.155.130.11 Router(config)#ip name-server 93.155.130.82 Router(config)#hostname R11 R11(config)#ip domain-name itservice-bg.net R11(config)#crypto key generate rsa The name for the keys will be: R11.itservice-bg.net Choose the […]