Ubuntu server 16.04 LTS – LAMP – част 4

Нужда от елементарна защита В днешно време защитата на LAMP сървър става все по трудна. Дали да влизам в теория на конспирациите незнам, но никой не може да ми обясни…

Continue ReadingUbuntu server 16.04 LTS – LAMP – част 4

Как да станем root, да му създадем парола и да разрешим достъпа му през SSH в Ubuntu OS

Как да станем root. $: sudo su Да създадем парола на root. #: passwd Да разрешим достъпа през SSH трябва да редактираме конфигурационния файл: #: nano /etc/ssh/sshd_config Трябва да намерим…

Continue ReadingКак да станем root, да му създадем парола и да разрешим достъпа му през SSH в Ubuntu OS

Enable SSH on Cisco

Configuration ssh server Router>en Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#interface fastEthernet 0/1 Router(config-if)#ip address 93.155.130.38 255.255.255.252 Router(config-if)#no shutdown Router(config-if)#exit Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 93.155.130.37…

Continue ReadingEnable SSH on Cisco