Инсталация и конфигурация на Ubuntu 18.04 LTS сървър

Това е кратко ръководство за инсталацията и конфигурацията на Ubuntu 18.04 LTS сървър за по напреднали потребители, описващо само промените в новата версия на системата.
Инсталатора
Ubuntu 18.04 LTS сървър идва със съвсем нов инсталатор.

Мрежата
Конфигурацията на мрежата е променена изцяло в Ubuntu 18.04 LTS сървър. Новия инструмент наречен Netplan е въведен от Canonical за управление на мрежовата конфигурация, която ще бъде използвана във всички нови версии на Ubuntu, започвайки с изданието от 17.10. Бившият конфигурационен файл на мрежата /etc/network/interfaces вече няма да се използва.

Автоматично създадения файл след инсталацията изглежда така:

samyil@server1:~$ sudo vim /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

Което ще рече, че на интерфейс enp0s3 имаме настроен DHCP клиент.

# This file is generated from information provided by
# the datasource. Changes to it will not persist across an instance.
# To disable cloud-init's network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: []
      dhcp4: true
      optional: true
  version: 2

Ако мрежовата конфигуарцията трябва да се изпълни статично файла може да изглежда така:

network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      dhcp6: no
      addresses: [192.168.1.100/24]
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
      addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
  version: 2

За да влезе конфигурацията в сила трябва да се изпълни:

samyil@server1:~$ sudo netplan apply

Като за повече информация може да се използва опцията –debug.

samyil@server1:~$ sudo netplan --debug apply
Липсва /etc/rc.local
Загадка за мен е защо в новата systemctl система няма rc.local което ни кара да използваме cron или да си направим сами rc.local скрипт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.