Убунту 20.04 на моя лаптоп

Мащабиране на екрана – settings

Терминална тема

Да обновим системата

sudo apt update ; sudo apt upgrade
sudo apt autoremove ; sudo apt autoclean

Шрифтове и кодеци

sudo apt install ubuntu-restricted-extras

Администраторски инструменти

sudo apt install mc vim htop gnome-tweaks screen

Мрежови инструменти

sudo apt install whois nmap rdesktop net-tools

Ежедневни програмки

sudo apt install vlc gimp wine64 audacity filezilla git

Да опазим батерията

sudo apt install tlp tlp-rdw
sudo tlp start

Google Chrome

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb

Skype

wget https://go.skype.com/skypeforlinux-64.deb
sudo dpkg -i skypeforlinux-64.deb

Telegram

sudo apt install telegram-desktop

Viber

sudo snap install viber-unofficial

Messenger

sudo snap install caprine

Microsoft Teams

Кликнете върху линка https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion изберете бутона Linux DEB (64-bit) и изтеглете програмата.

След което изпълнявате в терминала.

sudo dpkg -i Downloads/teams*.deb

Смяна на клавиатурата – tweaks

MikroTik – Winbox

wget https://mt.lv/winbox64

Тъй като променихме scaling на графичната среда wine е емулатор и не знае това. По тази причина стартираните с него програми иглеждат в друга резолюция. Можем да коригираме това с winecfg.

След което стартираме директно от терминала.

wine winbox64.exe

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.