OpenWrt GRE tunnel

Достъп на GRE в Firewall

С текстов редактор отваряме конфигурационния файл на защитната стена.

root@OpenWrt:~# vim /etc/config/firewall

Добавяме това правило под секцията forwarding с идеята да е първото в защитната стена. С него разрешаваме достъп до GRE протокола от WAN към самия рутер.

config rule
    list proto 'gre'
    option name 'GRE'
    option target 'ACCEPT'
    option src 'wan

За да влязат тези правила в сила трявба да рестартираме firewall.

/etc/init.d/firewall restart

Инсталиране пакети за GRE

root@OpenWrt:~# opkg update
root@OpenWrt:~# opkg install gre kmod-gre
root@OpenWrt:~# reboot

Конфигуриране на GRE

Отваряме мрежовия конфигурационен файл на OpenWrt

root@OpenWrt:~# vim /etc/config/network

Първата секция в конфигурационния файл ‘gre1’ е за вдигане на GRE интерфейс и IP адрес за връзка с отдалечения хост през който ще се вдигне тунела, втората ‘gre1_static’ е за вътрешния статичен IP в тунела а третата секция ‘tunnel’ е за маршрут който искаме да достъп през тунела, мрежа зад отдаления рутер.

config interface 'gre1'         
    option ipaddr '93.155.130.38'  
    option peeraddr '93.155.130.91'   
    option proto 'gre'       
    option mtu '1476'        
    option ttl '255'        
                    
config interface 'gre1_static'     
    option proto 'static'      
    option ifname '@gre1'      
    option ipaddr '192.168.111.2'  
    option netmask '255.255.255.252'
                   
config route 'tunnel'         
    option interface 'gre1_static'
    option target '172.16.98.0'  
    option netmask '255.255.255.0' 
    option gateway '192.168.111.1'

Трябва да рестартираме network за да влязат в сила правилата.

root@OpenWrt:~# /etc/init.d/network restart

Проверка на конфигурацията

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.