Създаване на скрипт изпълняващ се при зареждане – Debian базирани дистрибуции …

Debian базираните дистрибуции използват Sys-V при стартиране на системата за изпълнение на команди. Sys-V е система от нива в които трябва да зареди операционната система. В Debian и Ubuntu само шел (без десктоп) е второ ниво. По принцип нивата на изпълнения са: 0 спиране на системата 1 еднопотребителски режим 2 до 5 многопотребителски режим 6 […]

rsync, ssh, sshpass – backup

Бърз начин да архивираме директория на една локална машина. mkdir /home/sami/backup sudo apt-get install rsync rsync -avz –delete /home/sami/workdir /home/sami/backup/workdirmkdir /home/sami/backup sudo apt-get install rsync rsync -avz –delete /home/sami/workdir /home/sami/backup/workdir Архив с ssh през мрежата, опцията –exclude=/nobackup изключва тази директория. rsync -avz –delete -e ssh root@172.16.10.1:/home/sami workdir –exclude=/nobackup /home/sami/backuprsync -avz –delete -e ssh root@172.16.10.1:/home/sami workdir […]

Backup and copy to /etc directory on a remote FTP server

Backup script за архивиране и копиране на /etc директорията на отдалечен FTP сървър nano /etc/init.d/backup   #!/bin/sh   cd /home mkdir /home/backup cp -r /etc /home/backup/etc tar -pczf core`date +%Y%m%d`.tar.gz backup/ rm -rf /home/backup cd /   sleep 20   cd /home HOST=’ftp.itservice-bg.net’ USER=’backupuser’ PASSWD=’passwordbackupuser’ FILE=core`date +%Y%m%d`.tar.gz   ftp -n $HOST <nano /etc/init.d/backup #!/bin/sh cd […]