Backup and copy to /etc directory on a remote FTP server

Backup script за архивиране и копиране на /etc директорията на отдалечен FTP сървър

nano /etc/init.d/backup
 
#!/bin/sh
 
cd /home
mkdir /home/backup
cp -r /etc /home/backup/etc
tar -pczf core`date +%Y%m%d`.tar.gz backup/
rm -rf /home/backup
cd /
 
sleep 20
 
cd /home
HOST='ftp.itservice-bg.net'
USER='backupuser'
PASSWD='passwordbackupuser'
FILE=core`date +%Y%m%d`.tar.gz
 
ftp -n $HOST <

Този скрипт е супер прост и осигурява спокоиствие в някаква степен тъи като Debian ползва само и единствено директорията /etc за конфигурационни файлове за разлика от други дистрибуции които ползват и /var например. Скрипта е подходящ само за малки файлове – за по големи като сайтове например най добрия вариант е rsync. За да автоматизираме скрипта да се изпълнява всяка сутрин в 4 часа сутринта трябва да добавим следния ред в /etc/crontab

0 4 * * * root test -x /etc/init.d/backup && /etc/init.d/backup

След което трябва да рестартираме демона cron за да влязат настройките в сила.

/etc/init.d/cron restart

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.