WP-CLI – Управление на WordPress от Линукс терминал

Ако сте системен администратор на Линукс сървъри и отговаряте за управлението на стотици или хиляди уебсайтове на WordPress, това е много отнемащ време процес. Ще трябва да влезете във всеки контролен панел на WordPress, да инсталирате или актуализирате плъгини и теми. Тук е момента в който се появява WP-CLI и спасява часове и нерви обикновенно неплатен труд по малките часове. WP-CLI е мощен инструмент за командния ред в линукс сървъра, специално създаден за управление на WordPress от терминал. Можете да управлявате множество сайтове на WordPress, без да влизате в административния панел на WordPress. С WP-CLI можете да извършвате няколко операции, включително инсталиране и актуализиране на плъгини, теми, създаване на съдържание, работа с бази данни и др. В тази тема ще покажа как инсталирам и използвам WP-CLI за управление на WordPress сайтове.

Инсталация на WP-CLI

Първо тегля двоичния файл WP-CLI със следната команда:

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar

След като го изтегля му променям правата:

chmod +x wp-cli.phar

После копирам изтегления двоичен файл в системния път със следния начин:

cp wp-cli.phar /usr/bin/wp

Управление на WP-CLI

Първо трябва да вляза в директория на инсталиран вече WordPress.

cd /var/www/itservice-bg.net/web/

И например да проверя коя е текущата версия на WordPress

wp core version --allow-root

Мога също да видя дали има нова версия на WordPress.

wp core check-update --allow-root

С какви теми разполага сайта.

wp theme list --allow-root

Какви плъгини са активирани.

wp plugin list --allow-root

Проверка на целоста на системните файлове.

wp checksum core --allow-root

Проверка на базата данни.

wp db check --allow-root

Обноваване на всички теми.

wp theme update --all --allow-root

Обновяване на всички плъгини.

wp plugin update --all --allow-root

Обновяване на състемните файлове WordPress.

wp core update --allow-root

Нека да видим всъщност как изглеждат нещата до тук в моя терминал.

Управление на бази дани с WP-CLI

Можете също да управлявате базата данни с WP-CLI. За да архивирате цялата си база данни WordPress, изпълнете следната команда:

wp db export --allow-root
Success: Exported to 'c1itservice-2021-10-10-166463d.sql'

Можете също да импортирате базата данни на WordPress със следната команда:

wp db import c1itservice-2021-10-10-166463d.sql --allow-root

Автоматично обноваване от списък

След като стигнахме до тук, логичен е въпроса – Как може да обновим няколко сайта на WordPress едновренно. Отговора е лесен: с прост скрипт на bash.

#!/bin/bash

SITE="/var/www/itservice-bg.net/web 
/var/www/artiznenadi.com/web
/var/www/center-garcia.com/web
/var/www/avtogarapleven.com/web"

 for dir in ${SITE} ; do
    cd ${dir}/;
    echo " `pwd` " ;
    wp theme update --all --allow-root;
    wp plugin update --all --allow-root;
    wp core update --allow-root
    echo "" ; cd ../.. ;
 done

При изпълнение скрипта узглежда така:

В горното ръководство научихте как да инсталирате и използвате WP-CLI за управление на сайтове задвижвани с платформата WordPress. Надявам се, че това ще улесни много работата ви.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.