Смяна на езиците bg/en в клавиатурата при Ubuntu 21.10 и 22.04 на shift+alt

След като си инсталирах Ubuntu 22.04 с изненада установих, че графично не мога да сменям bg/en от клавиатурата с shift+alt. Какво ли не правих, къде ли не цъках, не успях. В предишните версии правих промяната с Gnome-tweaks, но може би поради причината, че сега Ubuntu desktop е с wayland а не xorg не ми се получава. Според мен по голямата част от света ползват точно тази клавишна комбинация но разработчиците на Ubuntu или по скоро на Gnome са направили всичко възможно потребителите им да не я ползват. Поразцъках малко в google и намерих следното решение:

gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-input-source "['<Shift>Alt_L']"
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-input-source-backward "['<Alt>Shift_L']"

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.