Color Banner in Bash – Ubuntu

За мен терминала винаги трябва да е класически – черен с бели букви, без излишни цветове, без прозрачност и така нататък. Обаче системните администратори също имат душа и от време на време имат нужда от малко Арт визия дори и тя да е в Аски формат 🙂 Има една малко известна програмка в репотата на Ubuntu нарича се toilet и за да я инсталираме трябва да напишем само това в терминала:

sudo apt-get instal toilet

На мен специално ми харесаха само тези варианти:

toilet -F crop telehost.bg
toilet -F gay telehost.bg
toilet -F metal telehost.bg
toilet -F border telehost.bg
toilet -f mono9 -F metal telehost.bg
toilet -f bigmono9 -F crop telehost.bg

От които се получи това:

Всъщност, често когато работя прескачам от терминал на една машина в терминал на друга. Понякога в бързането разбира се стават грешки, затова където влизам по често веднага след логването ми изкача банера което хем е забавно хем е полезно. За да се случва това обаче трябва в собствената ви директория да отворите файла:

nano .bashrc

И най отдолу да добавите нещо подобно:

toilet -f bigmono9 -F metal MyBanner

След което излезте с exit и влезте пак в терминала …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.