Как се работи с Vim – Линукс текстов редактор

Това ръководство се отнася за елементарна употреба на мощния текстов редактор Vim, използван в CLI (интерфейс на командния ред) във всички Линукс дистрибуции. Линукс използва много конфигурационни файлове, които трябва да се редактират. Vim е идеален инструмент за това макар и да има много по опростени алтернативи от рода на nano, pico, mcedit, joe и […]

Postfix mail tools in bash

Инструменти за анализ и статистика на Postfix мейл сървъра в bash среда Send message Изпращане на мейл директно от терминал echo "Message Body" | mail -s "Message Subject" support@itservice-bg.netecho "Message Body" | mail -s "Message Subject" support@itservice-bg.net Mail log Следене на лога в реално време sudo tail -f /var/log/mail.logsudo tail -f /var/log/mail.log Mail log color […]

Color Banner in Bash – Ubuntu

За мен терминала винаги трябва да е класически – черен с бели букви, без излишни цветове, без прозрачност и така нататък. Обаче системните администратори също имат душа и от време на време имат нужда от малко Арт визия дори и тя да е в Аски формат 🙂 Има една малко известна програмка в репотата на […]

Backup скрипт на bash архивиращ Линукс отдалечени машини и рутери Mikrotik

Rsync OpenSSH sshpass Как работи rsync На този етап в Unix системите rsync е най мощният инструмент за архивиране на данни. След тази кратка команда rsync има в буквалния смисъл хиляди опции и варианти за архивиране на данни. Нека започенм с най простия: rsync –delete -az /home/samyil/music/ /home/samyil/backup/rsync –delete -az /home/samyil/music/ /home/samyil/backup/ Всички файлове от […]

Как да създадем нов потребител в Ubuntu/Debian със sudo права на root в bash терминал

Създаваме нов потребител с име Иван. samyil@host2:~$ sudo adduser ivansamyil@host2:~$ sudo adduser ivan Промпта ще ни подкани да създадем парола на Иван. Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfullyEnter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully След което ще поиска служебна информация за Иван която не […]

Основни команди в Linux

Основни команди в Linux http://linuxcommand.org/ man – абревиатура на manual – ръководство Първото което трябва да запомните е, че в Линукс терминал за помощ се извиква командата man. Вие не знаете какво значи командата ls за която ще научим по-късно и затова ще прочетем ръководството по следния начин: sami@sami:~$ man ls На екрана ще ви […]