You are currently viewing Midnight Commander за Linux

Midnight Commander за Linux

Програмата Midnight Commander (mc) е текстова файлова система и менажер на файлове за Unix и Unix-подобни системи. Ето някои от основните й характеристики и предимства:

 1. Текстов интерфейс: Midnight Commander има текстов интерфейс, който е удобен за работа в терминал или когато графична среда не е налична.
 2. Двупанелен дизайн: Програмата използва класически двупанелен дизайн, което улеснява управлението на файлове и директории, позволявайки бързо прехвърляне и копиране между различни местоположения.
 3. Поддръжка на различни файлови системи: mc поддържа множество файлови системи, което позволява лесен достъп до локални файлове, както и до файлове на отдалечени машини чрез FTP или SFTP.
 4. Вграден текстов редактор: Midnight Commander включва вграден текстов редактор, който позволява редактиране на файлове директно от интерфейса на програмата.
 5. Поддръжка на клавишни комбинации: Програмата предлага обширна поддръжка на клавишни комбинации, което позволява бърза навигация и изпълнение на команди без нуждата от мишка.
 6. Разширяемост: Midnight Commander може да бъде разширен с различни плъгини и скриптове, което увеличава нейната функционалност и адаптивност към нуждите на потребителя.
 7. Поддръжка на архиви: mc предлага вградена поддръжка за работа с архивирани файлове (като zip, tar, и др.), което позволява лесен преглед и управление на архиви.
 8. Потребителски настройки: Потребителите могат да персонализират Midnight Commander според техните предпочитания, включително настройки на цветове, клавиатурни шорткъти и поведение на програмата.

Midnight Commander е изключително полезен инструмент за потребители, които предпочитат или се нуждаят от работа в текстова среда. Неговият интуитивен интерфейс и широк спектър от функции го правят мощна алтернатива на графичните файлови мениджъри.

Как да инсталирам в Ubuntu mc

За да инсталирате Midnight Commander (mc) в Ubuntu, можете да следвате тези стъпки:

Отворете терминал: Можете да отворите терминал в Ubuntu чрез натискане на Ctrl + Alt + T или чрез търсене на “Terminal” в менюто за приложения.

Обновете списъка с пакети: Преди да инсталирате нов софтуер, е добра практика да обновите списъка с пакети на вашата система. Това може да стане с командата:

Bash
sudo apt update

Инсталирайте Midnight Commander: След като списъкът с пакети е обновен, можете да инсталирате Midnight Commander чрез следната команда:

Bash
sudo apt install mc

Това е! Сега трябва да имате работеща инсталация на Midnight Commander на вашата Ubuntu система, готова за управление на файлове и директории.

Стартиране на Midnight Commander: След като инсталацията приключи, можете да стартирате mc просто като въведете mc в терминала.

Опционално – Персонализирайте настройките: След като стартирате mc, можете да персонализирате различни настройки, като цветове и клавиатурни шорткъти, чрез менюто за настройки в програмата.

Това е! Сега трябва да имате работеща инсталация на Midnight Commander на вашата Ubuntu система, готова за управление на файлове и директории.

Клавишни комбинации в mc в Linux

Midnight Commander (mc) в Linux предлага разнообразие от клавишни комбинации, които улесняват навигацията и управлението на файловете. Ето някои от основните клавишни комбинации:

 1. F1: Помощ – Отваря помощното меню.
 2. F2: Меню – Отваря падащо меню с различни команди.
 3. F3: Преглед на файл – Отваря избрания файл в режим на преглед.
 4. F4: Редактиране на файл – Отваря избрания файл във вградения текстов редактор.
 5. F5: Копиране – Копира избрания файл или директория.
 6. F6: Преместване/Преименуване – Премества или преименува избран файл или директория.
 7. F7: Създаване на директория – Създава нова директория.
 8. F8: Изтриване – Изтрива избрания файл или директория.
 9. F9: Отваря главното меню – Достъп до главното меню на mc.
 10. F10: Изход – Излиза от mc.
 11. Tab: Превключване между панелите – Превключва фокуса между левия и десния панел.
 12. Insert: Маркиране на файл – Маркира текущия файл или директория (за копиране, преместване, изтриване и т.н.).
 13. Ctrl + O: Превключване към командния режим – Преминаване между Midnight Commander и обикновения команден ред.
 14. Alt + Enter: Копиране на пътя на файла – Копира пълния път на избрания файл в клипборда.
 15. Ctrl + s / Alt + s: Бързо търсене – Започва бързо търсене в текущия панел.

Тези клавишни комбинации са основата за ефективната работа с Midnight Commander и значително улесняват управлението на файлове и директории в текстова среда.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.