OpenWrt – Remote access, DHCP static, Port forward

Remote access – Отдалечен достъп

Едно от най важните неща в един рутер е отдалечения достъп за да може устройството да се администрира от друга точка в Интернет, меню: Network => Firewall => Traffic Rules

DHCP lease – Статичен адрес

Домашният ми сървър трябва да получава всеки път един и същ IP вътрешен адрес в моята локална мрежа, меню: Network => DHCP and DNS => Static Leases

Port Forward – Пренасочване на порт

Пренасочване на порт от Интернет към домашния ми сървър в локалната мрежа, меню: Network => Firewall => Port Forwards

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.