Как да конфигурираме поредица от пасивни портове за pure-ftpd на Debian/Ubuntu Линукс в INPUT DROP подразбираща се верига на iptables.

Конфигуриране и рестартиране на FTP сървъра. Добавяне на правило в iptables Проверка в iptables с sudo iptables -nL За тези които ползват proftpd: Във конфигурациония файл /etc/proftpd/proftpd.conf на ftp сървъра добавате реда: PassivePorts 40110 40210 След което трябва да се рестартира за да влязат промените в сила.

Enable rc.local on systemd

Enable rc.local on systemd В systemd от Ubuntu 16.04 нагоре, шокиращо за мен го няма стария файл /etc/rc.local в който копирахме команди или пътища към скриптове които да се заредят след като се стартира операционната система. Разбира се това има как да се поправи: Създаваме файла rc-local.service. sudo nano /etc/systemd/system/rc-local.servicesudo nano /etc/systemd/system/rc-local.service Като в него […]

Logwatch рапорт на Линукс машина чрез Postfix

Logwatch е инструмент, който следи логовете на Линукс сървър като ги разпределя на различни нива на събития. Една от добрите му функции е,че може да изпраща мейл на администратора с рапорт на събитията за различните услуги на Линукс сървъра. За да изпраща мейл обаче трябва да има валиден мейл сървър или да използва relay на […]

Създаване на скрипт изпълняващ се при зареждане – Debian базирани дистрибуции …

Debian базираните дистрибуции използват Sys-V при стартиране на системата за изпълнение на команди. Sys-V е система от нива в които трябва да зареди операционната система. В Debian и Ubuntu само шел (без десктоп) е второ ниво. По принцип нивата на изпълнения са: 0 спиране на системата 1 еднопотребителски режим 2 до 5 многопотребителски режим 6 […]

Ubuntu small router configuration in one file.

Вариант 1 – WAN порта с DHCP auto lo iface lo inet loopback   auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0   auto eth1 iface eth1 inet static hwaddress ether 4C:00:10:52:73:3E up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward up iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE -o eth1 -s 192.168.0.0/24auto lo iface lo inet […]

Ubuntu Lucid 10.4 LTS Server – Apache, PHP, MySQL, PHPmyadmin, ProFTPd and more

Инсталиране на ssh sudo apt-get install ssh openssh-serversudo apt-get install ssh openssh-server Инсталиране на apache, php, mysql, phpmyadmin и др. sudo apt-get install apache2 apache2.2-common apache2-doc \ apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert php5 \ libapache2-mod-php5 mysql-server mysql-client php5-mysql \ php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap \ php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell \ php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy […]

Debian Lenny VMware server 2

С това ръководство ще покажа стъпка по стъпка как инсталирах VMware server 2 на Debian Lenny. С VMware server 2 може да се инсталирват и конфигурират гост операционни системи (виртуални машини), като Windows, Linux и други. Ползата от всичко това е, че могат да се стартират няколко операциони системи на една и съща машина което […]

Backup and copy to /etc directory on a remote FTP server

Backup script за архивиране и копиране на /etc директорията на отдалечен FTP сървър nano /etc/init.d/backup   #!/bin/sh   cd /home mkdir /home/backup cp -r /etc /home/backup/etc tar -pczf core`date +%Y%m%d`.tar.gz backup/ rm -rf /home/backup cd /   sleep 20   cd /home HOST=’ftp.itservice-bg.net’ USER=’backupuser’ PASSWD=’passwordbackupuser’ FILE=core`date +%Y%m%d`.tar.gz   ftp -n $HOST <nano /etc/init.d/backup #!/bin/sh cd […]

Debian Lenny internet server

Тази инструкция показва как се конфигурира Debian Lenny internet сървър, който предлага основни сървърни услуги, в Интернет Apache, PHP, Perl, MySQL, Postfix, Amavisd, SpamAssassin, ClamAV, SquirrelMail и Proftpd. Конфигуриране на мрежата nano /etc/network/interfaces   auto lo iface lo inet loopback   allow-hotplug eth0 iface eth0 inet static address 93.155.130.14 netmask 255.255.255.240 gateway 93.155.130.1nano /etc/network/interfaces auto […]

Ubuntu Lucid 10.4 LTS – Desktop

Не издържах на изкушението и инсталирах 19 дена преди официалната премиера Ubuntu 10.4 която ще е на 29 април 2010 година. Като цяло сякаш няма кой знае какви промени освен новата тема която радва найстина. Някак си е по стилно, по красиво, че и по бързо за разлика от “прозорците” които с всяка нова версия […]