Vyatta in big office – VLAN, DHCP, QOS,routing, firewall, webproxy, pptp server and more …

Vyatta in big office – VLAN, DHCP, QOS,routing, firewall, webproxy, pptp server and more …

Преди време показах как конфигурирах Vyatta за малък офис но се мина известно време и се наложи да го направя за доста по голям. Тъй като конфигурацията е доста по сложна а и всеки който е стигнал до тук няма нужда от много обяснения мисля, че само схемата и командия ред ще са достатъчни за да се добие представа как е настроен да работи рутера.

set firewall group address-group proxy-a address 10.125.3.2
 
set firewall group network-group proxy-n network 213.226.63.0/24
set firewall group network-group proxy-n network 10.0.0.0/8
set firewall group network-group proxy-n network 93.155.130.0/23
set firewall group network-group proxy-n network 93.155.162.0/24
set firewall group network-group proxy-n network 93.155.169.0/24
 
set firewall name eth0.523.local default-action accept
set firewall name eth0.523.local rule 1 action accept
set firewall name eth0.523.local rule 1 destination port 8080
set firewall name eth0.523.local rule 1 protocol tcp
set firewall name eth0.523.local rule 1 source group address-group proxy-a
 
set firewall name eth0.523.local rule 2 action accept
set firewall name eth0.523.local rule 2 destination port 8080
set firewall name eth0.523.local rule 2 protocol tcp
set firewall name eth0.523.local rule 2 source group network-group proxy-n
 
set firewall name eth0.523.local rule 3 action drop
set firewall name eth0.523.local rule 3 destination port 8080
set firewall name eth0.523.local rule 3 protocol tcp
 
set interfaces ethernet eth0 description Optisprint
set interfaces ethernet eth0 vif 523 address 93.155.131.20/29
set interfaces ethernet eth0 vif 523 address 194.141.68.30/27
set interfaces ethernet eth0 vif 523 firewall local name eth0.523.local
 
set interfaces ethernet eth1 address 192.168.10.2/24
set interfaces ethernet eth1 description Vivacom
 
set interfaces ethernet eth2 address 172.16.50.1/24
set interfaces ethernet eth2 description Office
set interfaces ethernet eth2 traffic-policy in shaper-out
set interfaces ethernet eth2 traffic-policy out shaper-in
 
set interfaces tunnel tun1 address 172.16.51.2/30
set interfaces tunnel tun1 description Shipka
set interfaces tunnel tun1 encapsulation gre
set interfaces tunnel tun1 local-ip 93.155.131.20
set interfaces tunnel tun1 remote-ip 10.129.3.7
 
set protocols static route 0.0.0.0/0 next-hop 93.155.131.17
set protocols static route 0.0.0.0/0 next-hop 192.168.10.1 distance 2
set protocols static route 10.0.0.0/8 next-hop 93.155.131.17
set protocols static route 62.73.64.0/18 next-hop 192.168.10.1
set protocols static route 62.176.64.0/22 next-hop 192.168.10.1
set protocols static route 77.85.0.0/16 next-hop 192.168.10.1
set protocols static route 79.100.0.0/16 next-hop 192.168.10.1
set protocols static route 82.137.64.0/24 next-hop 192.168.10.1
set protocols static route 83.228.0.0/20 next-hop 192.168.10.1
set protocols static route 85.130.0.0/17 next-hop 192.168.10.1
set protocols static route 87.126.0.0/16 next-hop 192.168.10.1
set protocols static route 89.215.0.0/16 next-hop 192.168.10.1
set protocols static route 90.154.128.0/17 next-hop 192.168.10.1
set protocols static route 95.42.0.0/15 next-hop 192.168.10.1
set protocols static route 192.168.122.0/24 next-hop 172.16.51.1
set protocols static route 192.168.123.0/24 next-hop 172.16.51.1
set protocols static route 192.168.124.0/24 next-hop 172.16.51.1
set protocols static route 192.168.125.0/24 next-hop 172.16.51.1
set protocols static route 192.168.126.0/24 next-hop 172.16.51.1
set protocols static route 194.141.0.0/16 next-hop 194.141.68.1
set protocols static route 212.5.128.0/19 next-hop 192.168.10.1
set protocols static route 212.39.64.0/19 next-hop 192.168.10.1
set protocols static route 212.233.128.19/32 next-hop 172.16.51.1
set protocols static route 212.233.233.65/32 next-hop 172.16.51.1
set protocols static route 213.16.32.0/19 next-hop 192.168.10.1
set protocols static route 213.91.128.0/17 next-hop 192.168.10.1
set protocols static route 213.240.224.0/19 next-hop 192.168.10.1
set protocols static route 217.9.224.0/20 next-hop 192.168.10.1
 
set service dhcp-server shared-network-name office subnet 172.16.50.0/24 default-router 172.16.50.1
set service dhcp-server shared-network-name office subnet 172.16.50.0/24 dns-server 172.16.50.1
set service dhcp-server shared-network-name office subnet 172.16.50.0/24 domain-name itservice-bg.net
set service dhcp-server shared-network-name office subnet 172.16.50.0/24 lease 86400
set service dhcp-server shared-network-name office subnet 172.16.50.0/24 start 172.16.50.51 stop 172.16.50.254
set service dhcp-server shared-network-name office subnet 172.16.50.0/24 static-mapping desktop ip-address 172.16.50.51
set service dhcp-server shared-network-name office subnet 172.16.50.0/24 static-mapping desktop mac-address 00:30:6e:b1:07:4f
set service dhcp-server shared-network-name office subnet 172.16.50.0/24 static-mapping sami-lan ip-address 172.16.50.53
set service dhcp-server shared-network-name office subnet 172.16.50.0/24 static-mapping sami-lan mac-address f0:4d:a2:86:ef:70
set service dhcp-server shared-network-name office subnet 172.16.50.0/24 static-mapping sami-wifi ip-address 172.16.50.52
set service dhcp-server shared-network-name office subnet 172.16.50.0/24 static-mapping sami-wifi mac-address 00:22:fb:5d:21:8e
 
set service dns forwarding cache-size 150
set service dns forwarding listen-on eth2
set service dns forwarding system
 
set service nat rule 1 inside-address
set service nat rule 1 outbound-interface eth1
set service nat rule 1 outside-address address 192.168.10.2
set service nat rule 1 source address 172.16.50.0/24
set service nat rule 1 type source
 
set service nat rule 2 outbound-interface eth0.523
set service nat rule 2 outside-address address 93.155.131.20
set service nat rule 2 source address 172.16.50.0/24
set service nat rule 2 type source
 
set service nat rule 3 destination address 93.155.131.20
set service nat rule 3 destination port 3389
set service nat rule 3 inbound-interface eth0.523
set service nat rule 3 inside-address address 172.16.50.51
set service nat rule 3 inside-address port 3389
set service nat rule 3 protocol tcp
set service nat rule 3 type destination
 
set service snmp community public authorization ro
set service snmp contact support@itservice-bg.net
set service snmp location Bulgaria
 
set service ssh port 22
 
set service webproxy cache-size 100
set service webproxy listen-address 93.155.131.20 port 8080
set service webproxy mem-cache-size 20
 
set system domain-name itservice-bg.net
set system host-name office
 
set system name-server 208.67.220.220
set system name-server 208.67.222.222
 
set system time-zone Europe/Sofia
 
set traffic-policy limiter shaper-out class 51 bandwidth 50mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 51 match user ip source address 172.16.50.51/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 52 bandwidth 50mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 52 match user ip source address 172.16.50.52/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 53 bandwidth 50mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 53 match user ip source address 172.16.50.53/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 54 bandwidth 20mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 54 match user ip source address 172.16.50.54/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 55 bandwidth 20mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 55 match user ip source address 172.16.50.55/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 56 bandwidth 20mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 56 match user ip source address 172.16.50.56/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 57 bandwidth 20mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 57 match user ip source address 172.16.50.57/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 58 bandwidth 20mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 58 match user ip source address 172.16.50.58/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 59 bandwidth 20mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 59 match user ip source address 172.16.50.59/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 60 bandwidth 20mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 60 match user ip source address 172.16.50.60/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 61 bandwidth 20mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 61 match user ip source address 172.16.50.61/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 62 bandwidth 20mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 62 match user ip source address 172.16.50.62/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 63 bandwidth 20mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 63 match user ip source address 172.16.50.63/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 64 bandwidth 20mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 64 match user ip source address 172.16.50.64/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 65 bandwidth 20mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 65 match user ip source address 172.16.50.65/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 66 bandwidth 20mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 66 match user ip source address 172.16.50.66/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 67 bandwidth 20mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 67 match user ip source address 172.16.50.67/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 68 bandwidth 20mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 68 match user ip source address 172.16.50.68/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 69 bandwidth 20mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 69 match user ip source address 172.16.50.69/32
set traffic-policy limiter shaper-out class 70 bandwidth 20mbit
set traffic-policy limiter shaper-out class 70 match user ip source address 172.16.50.70/32
 
set traffic-policy shaper shaper-in class 51 bandwidth 80mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 51 match user ip destination address 172.16.50.51/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 52 bandwidth 80mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 52 match user ip destination address 172.16.50.52/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 53 bandwidth 80mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 53 match user ip destination address 172.16.50.53/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 54 bandwidth 30mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 54 match user ip destination address 172.16.50.54/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 55 bandwidth 30mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 55 match user ip destination address 172.16.50.55/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 56 bandwidth 30mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 56 match user ip destination address 172.16.50.56/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 57 bandwidth 30mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 57 match user ip destination address 172.16.50.57/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 58 bandwidth 30mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 58 match user ip destination address 172.16.50.58/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 59 bandwidth 30mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 59 match user ip destination address 172.16.50.59/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 60 bandwidth 30mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 60 match user ip destination address 172.16.50.60/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 61 bandwidth 30mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 61 match user ip destination address 172.16.50.61/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 62 bandwidth 30mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 62 match user ip destination address 172.16.50.62/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 63 bandwidth 30mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 63 match user ip destination address 172.16.50.63/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 64 bandwidth 30mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 64 match user ip destination address 172.16.50.64/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 65 bandwidth 30mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 65 match user ip destination address 172.16.50.65/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 66 bandwidth 30mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 66 match user ip destination address 172.16.50.66/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 67 bandwidth 30mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 67 match user ip destination address 172.16.50.67/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 68 bandwidth 30mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 68 match user ip destination address 172.16.50.68/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 69 bandwidth 30mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 69 match user ip destination address 172.16.50.69/32
set traffic-policy shaper shaper-in class 70 bandwidth 30mbit
set traffic-policy shaper shaper-in class 70 match user ip destination address 172.16.50.70/32
set traffic-policy shaper shaper-in default bandwidth 10mbit
 
set vpn pptp remote-access authentication local-users username sami password alabala
set vpn pptp remote-access authentication local-users username win2003 password alabala
set vpn pptp remote-access authentication mode local
set vpn pptp remote-access client-ip-pool start 172.16.50.21
set vpn pptp remote-access client-ip-pool stop 172.16.50.50
""
       url http://packages.vyatta.com/vyatta
       username ""
     }
   }
   syslog {
     global {
       facility all {
         level notice
       }
       facility protocols {
         level debug
       }
     }
   }
   time-zone Europe/Sofia
 }
 traffic-policy {
   limiter shaper-out {
     class 51 {
       bandwidth 50mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.51/32
           }
         }
       }
     }
     class 52 {
       bandwidth 50mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.52/32
           }
         }
       }
     }
     class 53 {
       bandwidth 50mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.53/32
           }
         }
       }
     }
     class 54 {
       bandwidth 20mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.54/32
           }
         }
       }
     }
     class 55 {
       bandwidth 20mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.55/32
           }
         }
       }
     }
     class 56 {
       bandwidth 20mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.56/32
           }
         }
       }
     }
     class 57 {
       bandwidth 20mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.57/32
           }
         }
       }
     }
     class 58 {
       bandwidth 20mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.58/32
           }
         }
       }
     }
     class 59 {
       bandwidth 20mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.59/32
           }
         }
       }
     }
     class 60 {
       bandwidth 20mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.60/32
           }
         }
       }
     }
     class 61 {
       bandwidth 20mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.61/32
           }
         }
       }
     }
     class 62 {
       bandwidth 20mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.62/32
           }
         }
       }
     }
     class 63 {
       bandwidth 20mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.63/32
           }
         }
       }
     }
     class 64 {
       bandwidth 20mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.64/32
           }
         }
       }
     }
     class 65 {
       bandwidth 20mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.65/32
           }
         }
       }
     }
     class 66 {
       bandwidth 20mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.66/32
           }
         }
       }
     }
     class 67 {
       bandwidth 20mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.67/32
           }
         }
       }
     }
     class 68 {
       bandwidth 20mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.68/32
           }
         }
       }
     }
     class 69 {
       bandwidth 20mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.69/32
           }
         }
       }
     }
     class 70 {
       bandwidth 20mbit
       match user {
         ip {
           source {
             address 172.16.50.70/32
           }
         }
       }
     }
   }
   shaper shaper-in {
     class 51 {
       bandwidth 80mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.51/32
           }
         }
       }
     }
     class 52 {
       bandwidth 80mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.52/32
           }
         }
       }
     }
     class 53 {
       bandwidth 80mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.53/32
           }
         }
       }
     }
     class 54 {
       bandwidth 30mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.54/32
           }
         }
       }
     }
     class 55 {
       bandwidth 30mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.55/32
           }
         }
       }
     }
     class 56 {
       bandwidth 30mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.56/32
           }
         }
       }
     }
     class 57 {
       bandwidth 30mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.57/32
           }
         }
       }
     }
     class 58 {
       bandwidth 30mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.58/32
           }
         }
       }
     }
     class 59 {
       bandwidth 30mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.59/32
           }
         }
       }
     }
     class 60 {
       bandwidth 30mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.60/32
           }
         }
       }
     }
     class 61 {
       bandwidth 30mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.61/32
           }
         }
       }
     }
     class 62 {
       bandwidth 30mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.62/32
           }
         }
       }
     }
     class 63 {
       bandwidth 30mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.63/32
           }
         }
       }
     }
     class 64 {
       bandwidth 30mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.64/32
           }
         }
       }
     }
     class 65 {
       bandwidth 30mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.65/32
           }
         }
       }
     }
     class 66 {
       bandwidth 30mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.66/32
           }
         }
       }
     }
     class 67 {
       bandwidth 30mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.67/32
           }
         }
       }
     }
     class 68 {
       bandwidth 30mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.68/32
           }
         }
       }
     }
     class 69 {
       bandwidth 30mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.69/32
           }
         }
       }
     }
     class 70 {
       bandwidth 30mbit
       match user {
         ip {
           destination {
             address 172.16.50.70/32
           }
         }
       }
     }
     default {
       bandwidth 10mbit
     }
   }
 }
 vpn {
   pptp {
     remote-access {
       authentication {
         local-users {
           username sami {
             password alabala
           }
           username win2003 {
             password alabala
           }
         }
         mode local
       }
       client-ip-pool {
         start 172.16.50.21
         stop 172.16.50.50
       }
     }
   }
 }
[edit]
vyatta@office# run show arp  
Address         HWtype HWaddress      Flags Mask      Iface
172.16.50.127          (incomplete)               eth2
172.16.50.133      ether  1c:6f:65:32:d9:7f  C           eth2
192.168.10.1       ether  00:1e:4c:12:f0:47  C           eth1
172.16.50.52           (incomplete)               eth2
93.155.131.17      ether  00:15:17:96:77:62  C           eth0.523
172.16.50.149          (incomplete)               eth2
[edit]
vyatta@office# run show interfaces 
Interface  IP Address     State    Link  Description         
eth0     -         up     up   Optisprint          
eth0.523   93.155.131.20/29  up     up                 
eth0.523   194.141.68.30/27  up     up                 
eth1     192.168.10.2/24  up     up   Vivacom           
eth2     172.16.50.1/24   up     up   Office            
gre0     -         admin down down                
lo      127.0.0.1/8    up     up                 
lo      ::1/128      up     up                 
tun1     172.16.51.2/30   up     up   Shipka            
[edit]
vyatta@office# run show nat rules
 
Type Codes: SRC - source, DST - destination, MASQ - masquerade
       X at the front of rule implies rule is excluded
 
rule  type intf   translation                        
----  ---- ----   -----------                        
1   SRC  eth1   saddr 172.16.50.0/24 to 192.168.10.2           
  proto-all     sport ANY                           
 
2   SRC  eth0.523 saddr 172.16.50.0/24 to 93.155.131.20           
  proto-all     sport ANY                           
 
3   DST  eth0.523 daddr 93.155.131.20 to 172.16.50.51            
  proto-tcp     dport 3389 to 3389                      
 
[edit]
vyatta@office# run show firewall 
--------------------------------------------------------------------------------
IPv4 Firewall "eth0.523.local":
 
 Active on (eth0.523,LOCAL)
 
rule action  proto   packets bytes                  
---- ------  -----   ------- -----                  
1   accept  tcp    0    0                    
 condition - match-SRC-ADDR-GROUP proxy-a tcp dpt:http-alt           
 
2   accept  tcp    3498   456988                 
 condition - match-SRC-NTWRK-GROUP proxy-n tcp dpt:http-alt          
 
3   drop   tcp    61876  5595589                 
 condition - tcp dpt:http-alt                         
 
10000 accept  all    99743  16455027                
 
[edit]
vyatta@office# run show firewall group    
Name    : proxy-a
Type    : address
References : eth0.523.local-1-source
Members  :
       10.125.3.2
 
Name    : proxy-n
Type    : network
References : eth0.523.local-2-source
Members  :
       10.0.0.0/8
       93.155.130.0/23
       93.155.162.0/24
       93.155.169.0/24
       213.226.63.0/24
 
[edit]
vyatta@office# run show dns forwarding statistics 
----------------
Cache statistics
----------------
Cache size: 150
Queries forwarded: 181272
Queries answered locally: 15225
Total DNS entries inserted into cache: 310247
DNS entries removed from cache before expiry: 80449
 
---------------------
Nameserver statistics
---------------------
Server: 208.67.220.220
Queries sent: 138390
Queries retried or failed: 10297
 
Server: 208.67.222.222
Queries sent: 113546
Queries retried or failed: 7534
 
[edit]
vyatta@office# run show hardware cpu 
processor    : 0
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family   : 6
model      : 5
model name   : Pentium II (Deschutes)
stepping    : 2
cpu MHz     : 348.209
cache size   : 512 KB
fdiv_bug    : no
hlt_bug     : no
f00f_bug    : no
coma_bug    : no
fpu       : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level   : 2
wp       : yes
flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 sep mtrr pge mca cmov pse36 mmx fxsr up
bogomips    : 696.41
clflush size  : 32
cache_alignment : 32
address sizes  : 36 bits physical, 32 bits virtual
power management:
 
[edit]
vyatta@office# run show hardware pci 
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 02)
00:0a.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100 (rev 05)
00:0d.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
00:0e.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100 (rev 08)
00:14.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02)
00:14.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:14.2 USB Controller: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01)
00:14.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc 3D Rage Pro AGP 1X/2X (rev 5c)
[edit]
vyatta@office# run show hardware dmi 
bios_date: 06/30/98
bios_vendor: Compaq
bios_version: 686T5
board_asset_tag: 
board_name: 042Ch
board_vendor: Compaq
board_version: 
chassis_asset_tag:     
chassis_type: 3
chassis_vendor: Compaq
chassis_version: 
product_name: Deskpro EN Series SFF
product_version: 
sys_vendor: Compaq
[edit]
vyatta@office# run show version 
Version:   VC6.2-2011.02.09
Description: Vyatta Core 6.2 2011.02.09
Copyright:  2006-2011 Vyatta, Inc.
Built by:   autobuild@vyatta.com
Built on:   Wed Feb 9 20:04:26 UTC 2011
Build ID:   1102092009-7353197
Boot via:   disk
Uptime:    22:25:29 up 34 days, 8:38, 1 user, load average: 0.00, 0.04, 0.04

Vyatta in big office – VLAN, DHCP, QOS,routing, firewall, webproxy, pptp server and more …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.