Ресетване и основна конфигурация на Cisco Router 1841

Ресетване на рутера Свързваме се към конзолата със сериен кабел. Изпълняваме в Убунту Линукс терминал: Рестартираме рутера с reload и натискаме CTRL+BREAK или CTRL+B докато зареждането спре в rommon. Рутера ще се рестартира и ще зареди до съветника за първоначална конфигурация (отказваме го с “no”) Рутера ще продължи да зарежда след което изпълняваме: Тук операция […]

MikroTik EoIP and Bridge

MikroTik EoIP and Bridge Ethernet over IP (EoIP) е тунелен MikroTik RouterOS протокол, който създава Ethernet тунел между два рутера през IP връзка. EoIP интерфейсът се явява като Ethernet интерфейс. В комбинация с бридж (Bridge) всички Ethernet протоколи ще работят все едно са на физически интерфейс. MMM MMM KKK TTTTTTTTTTT KKK MMMM MMMM KKK TTTTTTTTTTT […]

MikroTik Proxy, Firewall, p2p, layer7

MikroTik Proxy, Firewall, p2p, layer7 РЕСТРИКЦИИ В ЛАН МРЕЖАТА Никога не съм бил привърженик на каквито и да са рестрикции спрямо потребителите в Интернет но по някой път се налага, особено когато става въпрос за работното място. Един служител с достъп до Интернет е постоянно атакуван от малки банерчета на различни онлайн магазини, игри, портали […]

Vyatta in big office – VLAN, DHCP, QOS,routing, firewall, webproxy, pptp server and more …

Vyatta in big office – VLAN, DHCP, QOS,routing, firewall, webproxy, pptp server and more … Преди време показах как конфигурирах Vyatta за малък офис но се мина известно време и се наложи да го направя за доста по голям. Тъй като конфигурацията е доста по сложна а и всеки който е стигнал до тук няма […]

Vyatta small ISP Border router

Vyatta винаги ми е била слабост, признавам си. А и идеята да събереш различните инструменти в един функционален шел е повече от добра. Навсякъде където може да се вземе мрежово решение с Линукс мисля първо за нея. И не защото съм предал другите дистрибуции а защото найстина се убедих в нейната функционалност и лекота на […]

change deafult gateway with ping

touch /etc/init.d/ping chmod 755 /etc/init.d/ping nano /etc/init.d/ping #!/bin/bash   PINGOUT=`ping -c 10 194.145.63.12 | grep "100% packet loss"` if [ "$PINGOUT" = "" ]; then echo "ping gateway OK" else route del deafult route add default gw 93.155.131.19 fi#!/bin/bash PINGOUT=`ping -c 10 194.145.63.12 | grep "100% packet loss"` if [ "$PINGOUT" = "" ]; then […]

Ubuntu small router configuration in one file.

Вариант 1 – WAN порта с DHCP auto lo iface lo inet loopback   auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0   auto eth1 iface eth1 inet static hwaddress ether 4C:00:10:52:73:3E up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward up iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE -o eth1 -s 192.168.0.0/24auto lo iface lo inet […]

Съвети за рутер, Какво трябва да знаем за рутерите за дома и офиса …

Като за начало всеки един съвремен безжичен рутер поддържа DHCP и WPA2 криптиране което все пак са минимални изисквания ако искате да имате или сте собственик на такъв. Някои от вас са доста наясно какво е това домашен безжичен рутер а други пък “хал хабер си нямат” затова ще се опитам да проясня малко мъглата […]

Vyatta – flow-accounting (наблюдение на трафика)

vyatta@core2# set system flow-accounting interface eth2 [edit] vyatta@core2# commit Starting [eth2] accounting [edit] vyatta@core2# run show flow-accounting interface eth2 flow-accounting for [eth2] Src Addr Dst Addr Sport Dport Proto Packets Bytes Flows 192.168.100.2 78.90.195.183 51053 50278 udp 17 3442 1 192.168.100.2 95.43.124.218 51053 60127 udp 9 2408 1 192.168.100.2 87.97.216.171 51053 58733 udp 10 2238 […]

Vyatta – Upgrade system, Save boot configuration, Speed interfaces, System host name, Time zone

Upgrade system root@vyatta# full-upgrade [edit] root@vyatta# full-upgrade -k [edit]root@vyatta# full-upgrade [edit] root@vyatta# full-upgrade -k [edit] Save boot configuration root@vyatta# save Saving configuration to ‘/opt/vyatta/etc/config/config.boot’… Done [edit]root@vyatta# save Saving configuration to ‘/opt/vyatta/etc/config/config.boot’… Done [edit] Speed interfaces vyatta@vyatta# set interfaces ethernet eth1 duplex full [edit] vyatta@vyatta# set interfaces ethernet eth1 speed 1000 [edit] vyatta@vyatta# show interfaces ethernet […]