MikroTik EoIP and Bridge

MikroTik EoIP and Bridge Ethernet over IP (EoIP) е тунелен MikroTik RouterOS протокол, който създава Ethernet тунел между два рутера през IP връзка. EoIP интерфейсът се явява като Ethernet интерфейс. В комбинация с бридж (Bridge) всички Ethernet протоколи ще работят все едно са на физически интерфейс. MMM MMM KKK TTTTTTTTTTT KKK MMMM MMMM KKK TTTTTTTTTTT […]

Vyatta in big office – VLAN, DHCP, QOS,routing, firewall, webproxy, pptp server and more …

Vyatta in big office – VLAN, DHCP, QOS,routing, firewall, webproxy, pptp server and more … Преди време показах как конфигурирах Vyatta за малък офис но се мина известно време и се наложи да го направя за доста по голям. Тъй като конфигурацията е доста по сложна а и всеки който е стигнал до тук няма […]

Vyatta small ISP Border router

Vyatta винаги ми е била слабост, признавам си. А и идеята да събереш различните инструменти в един функционален шел е повече от добра. Навсякъде където може да се вземе мрежово решение с Линукс мисля първо за нея. И не защото съм предал другите дистрибуции а защото найстина се убедих в нейната функционалност и лекота на […]

change deafult gateway with ping

touch /etc/init.d/ping chmod 755 /etc/init.d/ping nano /etc/init.d/ping #!/bin/bash   PINGOUT=`ping -c 10 194.145.63.12 | grep "100% packet loss"` if [ "$PINGOUT" = "" ]; then echo "ping gateway OK" else route del deafult route add default gw 93.155.131.19 fi#!/bin/bash PINGOUT=`ping -c 10 194.145.63.12 | grep "100% packet loss"` if [ "$PINGOUT" = "" ]; then […]

Ubuntu small router configuration in one file.

Вариант 1 – WAN порта с DHCP auto lo iface lo inet loopback   auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0   auto eth1 iface eth1 inet static hwaddress ether 4C:00:10:52:73:3E up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward up iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE -o eth1 -s 192.168.0.0/24auto lo iface lo inet […]

Съвети за рутер, Какво трябва да знаем за рутерите за дома и офиса …

Като за начало всеки един съвремен безжичен рутер поддържа DHCP и WPA2 криптиране което все пак са минимални изисквания ако искате да имате или сте собственик на такъв. Някои от вас са доста наясно какво е това домашен безжичен рутер а други пък “хал хабер си нямат” затова ще се опитам да проясня малко мъглата […]

Vyatta – flow-accounting (наблюдение на трафика)

vyatta@core2# set system flow-accounting interface eth2 [edit] vyatta@core2# commit Starting [eth2] accounting [edit] vyatta@core2# run show flow-accounting interface eth2 flow-accounting for [eth2] Src Addr Dst Addr Sport Dport Proto Packets Bytes Flows 192.168.100.2 78.90.195.183 51053 50278 udp 17 3442 1 192.168.100.2 95.43.124.218 51053 60127 udp 9 2408 1 192.168.100.2 87.97.216.171 51053 58733 udp 10 2238 […]

Vyatta – Upgrade system, Save boot configuration, Speed interfaces, System host name, Time zone

Upgrade system root@vyatta# full-upgrade [edit] root@vyatta# full-upgrade -k [edit]root@vyatta# full-upgrade [edit] root@vyatta# full-upgrade -k [edit] Save boot configuration root@vyatta# save Saving configuration to ‘/opt/vyatta/etc/config/config.boot’… Done [edit]root@vyatta# save Saving configuration to ‘/opt/vyatta/etc/config/config.boot’… Done [edit] Speed interfaces vyatta@vyatta# set interfaces ethernet eth1 duplex full [edit] vyatta@vyatta# set interfaces ethernet eth1 speed 1000 [edit] vyatta@vyatta# show interfaces ethernet […]

Vyatta – Connection tracking

Максималният брой връзки които state таблицата може да съдържа се намират в /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max. Първоначално тази стойност твърдо е зададена от това колко физическа има. На 512MB оперативна памет, ip_conntrack_max е 32760. При повече клиенти или големи трафици този лимит е недостатъчен. Аз за всеки случай винаги слагам тавана за да не мисля постоянно ще стигне […]

Vyatta 6 – реална конфигурация у дома :-)

При една авария в поддържана от мен фирма с изпържен рутер от токов удар в събота вечерта трябваше да конфигурирам моя домашен linksys WRT54GL с DD-WRT (дойде му и на него времето след три години вярна служба) . В един момент останах без рутер а у нас сме с три лаптопа плюс два съседна апартамента, […]