Как да станем root, да му създадем парола и да разрешим достъпа му през SSH в Ubuntu OS

Как да станем root.

$: sudo su

Да създадем парола на root.

#: passwd

Да разрешим достъпа през SSH трябва да редактираме конфигурационния файл:

#: nano /etc/ssh/sshd_config

Трябва да намерим реда “PermitRootLogin prohibit-password” и да го подменим с “PermitRootLogin yes
След което трябва да рестартираме Демона за да влязат правилата в сила.

#: service ssh restart

След тази операция root диреkтно ще има достъп до ssh от отдалечена машина.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.