Потребители в Ubuntu Linux

Потребителите в Linux са основните субекти, които използват операционната система. Всяка персона или процес, който използва Linux система, е определен като потребител. Ето основните аспекти на потребителите в Linux: Идентификация:…

Continue ReadingПотребители в Ubuntu Linux

Как актуализирах файла с корените DNS сървъри в bind

Файлът на коренната зона на DNS сървърите ми е остарял. Не е коректна информацията защото един сървър наскоро промени своя IP адрес. Как актуализирах файла с данни за root DNS…

Continue ReadingКак актуализирах файла с корените DNS сървъри в bind

Как да станем root, да му създадем парола и да разрешим достъпа му през SSH в Ubuntu OS

Как да станем root. $: sudo su Да създадем парола на root. #: passwd Да разрешим достъпа през SSH трябва да редактираме конфигурационния файл: #: nano /etc/ssh/sshd_config Трябва да намерим…

Continue ReadingКак да станем root, да му създадем парола и да разрешим достъпа му през SSH в Ubuntu OS