Debian – iptables – защитна стена

Системата в ядрото, която се грижи за всички тези неща, се нарича Netfilter. Тя се управлява чрез командата iptables Защитната стена на GNU/Linux обикновено се реализира като последователност от команди…

Continue ReadingDebian – iptables – защитна стена

Debian – Multi Router Traffic Grapher (MRTG) – snmp protocol

Инсталация apt-get install mrtg snmpd Трябва да създадем поддиректория на mrtg където ще пребивават уеб страниците. mkdir /var/www/mrtg След което трябва да променим съдържанието на /etc/snmp/snmpd.conf. # sec.name source community…

Continue ReadingDebian – Multi Router Traffic Grapher (MRTG) – snmp protocol