Debian – VLAN

VLAN

Virtual Local Area Network (VLAN) – Виртуална мрежа, включваща различни устройства, комуникиращи в един broadcast домейн.Една VLAN мрежа може да се състои от повече от една LAN мрежи, тъй като физическото разположение на устройствата не е от значение за комуникацията. Те също имат удобен вариант за конфигуриране във файла /etc/network/interfaces като това често се случва с умни суичове или по висок клас маршрутизатори.

Инсталация

apt-get install vlan

Конфигурация.

auto vlan101
iface vlan101 inet static
address 172.16.1.1
netmask 255.255.255.0
mtu 1500
vlan_raw_device eth0

auto vlan102
iface vlan102 inet static
address 172.16.2.1
netmask 255.255.255.250
mtu 1500
vlan_raw_device eth0

Разбира се има вариант в който VLAN интерфейс може да се вдигне директно в терминала.

ifconfig eth0 up
vconfig add eth0 101
ifconfig eth0.101 172.16.1.1 netmask 255.255.255.0
vconfig add eth0 102
ifconfig eth0.102 172.16.2.1 netmask 255.255.255.0

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.