Vyatta – списък с команди, инсталация, работа в терминал и версия

Непълен списък на някои Vyatta команди сравнени със Cisco.

Cisco              Vyatta
----------------------------------------------------------
ping               ping
traceroute            traceroute
show arp             show arp
show ip ospf neighbor       show ospf4 neighbor
show ip ospf database       show ospf4 database
show ip route           show route
show ip route | include      show route | match ...
show ip interfaces        show interfaces ethernet ... physical
                 show interfaces ethernet ... statistics
show ip bgp neighbors       show bgp peers
show ip bgp            show bgp routes
show clock            show host date
show ntp associations       show ntp associations
show ip dhcp binding       show dhcp lease
show ip dhcp server statistics  show dhcp statistics
show vrrp all           show vrrp
show ip nat translations     show nat rules
show ip nat statistics      show nat statistics
show               show

ip server http          set service http
crypto key generate rsa      set service ssh
ip dhcp pool           set service dhcp-server name
ip domain-name          set system domain-name
ip default-gateway        set system gateway-address
hostname             set system host-name
ntp server            set system ntp-server
ip name-server          set system name-server
terminal monitor         set system syslog console
clock timezone          set system time-zone
logging              set system syslog host
logging facility         set system syslog host ... facility
logging trap           set system syslog host ... facility ... level

interface             edit interfaces
set description          set description
ip address            set address ... prefix-length
duplex              set duplex
speed               set speed

ip route             set protocols static route ...next-hop ...
router bgp            set protocols bgp | edit protocols bgp
bgp router-id           set bgp-id
                 set local-as
                 set peer ...next-hop
                 set peer ... local-ip
neighbor ... remote-as      set peer ... as

snmp-server community ... ro|rw  set protocols snmp community ... authorization ro|rw
snmp-server community ... ACL   set protocols snmp community ... client
snmp-server location       set protocols snmp location
snmp-server contact        set protocols snmp contact

По надолу ще дам пример в основни стъпки за конфигуриане на Vyatta
Тъй като Vyatta е live CD след като зареди се логваме с тривиалното:
user: root
password: vyatta
А ако пожелаем да я инсталираме на хард диска си за да продължим да работим с нея трябва да изпълним:
install-system
след което ще последва съветник за инсталация.
При вече инсталирана система преди да започнем да работим с нея трябва да знаем няколко основни неща. За да влезем в режим “конфигурация на системата” трябва да изпълним configure в противен случай се намираме в обикновен bash terminal. След това трябва да се запознаем с commit който запазва текущата конфигурация и save който прави същото след рестарт. А за излизане от конфигурационен режим ползваме exit.

Vyatta version

vyatta@vyatta# run show version
Version :  VC5.0.2
Copyright:  2006-2009 Vyatta, Inc.
Built by :  root@vyatta.com
Built on :  Fri Feb 27 03:18:16 UTC 2009
Build ID :  2009-02-26-2347-3bb1a83
Boot via :  disk
Uptime  :  00:24:11 up 1:30, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
[edit]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.