Vyatta – Firewall

За да използваме защитната стена, трябва да зададем име (name) и да определим правило (rule). След rule имаме различни команди според изискванията ни като action, description, destination, fragment, icmp, ipsec, log, protocol, recent,,source, state. За да работят всички тези правила трябва да ги закачим към някой от интерфейсите. В случая имаме три възможности:
in Прилагайки това правило в защитната стена ще филтрираме пакети, влизащи в интерфейса.
out Прилагайки това правило в защитната стена ще филтрираме пакети, излизащи от интерфейса.
local Прилагайки това правило в защитната стена ще филтрираме пакети, за самата система.
За всеки интерфейс, могат да се прилагат и трите правила (in, out и local) в защитната стена. Правилата на веригите по подразбиране отхвърлят всички пакети.

set firewall name eth0local rule 10 action accept
set firewall name eth0local rule 10 protocol icmp
set firewall name eth0local rule 10 state established enable
set firewall name eth0local rule 10 state related enable
 
set firewall name eth0local rule 11 action accept
set firewall name eth0local rule 11 protocol udp
set firewall name eth0local rule 11 source port 53,123
set firewall name eth0local rule 11 state established enable
set firewall name eth0local rule 11 state related enable
 
set firewall name eth0local rule 12 action accept
set firewall name eth0local rule 12 protocol udp
set firewall name eth0local rule 12 destination port 68
set firewall name eth0local rule 12 source port 67
set firewall name eth0local rule 12 state established enable
set firewall name eth0local rule 12 state related enable
 
set firewall name eth0local rule 20 action accept
set firewall name eth0local rule 20 source address 93.155.130.0/23
set firewall name eth0local rule 20 protocol tcp
set firewall name eth0local rule 20 destination port 22,443
set firewall name eth0local rule 20 state new enable
set firewall name eth0local rule 20 state established enable
set firewall name eth0local rule 20 state related enable
 
set firewall name eth0local rule 21 action accept
set firewall name eth0local rule 21 source address 93.155.162.0/24
set firewall name eth0local rule 21 protocol tcp
set firewall name eth0local rule 21 destination port 22,443
set firewall name eth0local rule 21 state new enable
set firewall name eth0local rule 21 state established enable
set firewall name eth0local rule 21 state related enable
 
set interfaces ethernet eth0 firewall local name eth0local
 
set firewall name eth0in rule 10 action drop
set firewall name eth0in rule 10 source address 213.91.213.195
 
set firewall name eth0in rule 20 action accept
set firewall name eth0in rule 20 protocol all
set firewall name eth0in rule 20 state established enable
set firewall name eth0in rule 20 state related enable
set firewall name eth0in rule 20 state new enable
 
set firewall name eth0in rule 21 action drop
set firewall name eth0in rule 21 protocol all
set firewall name eth0in rule 21 state invalid enable
 
set interfaces ethernet eth0 firewall in name eth0in
 
vyatta@vyatta# show firewall
 name eth0in {
   rule 10 {
     action drop
     source {
       address 213.91.213.195
     }
   }
   rule 20 {
     action accept
     protocol all
     state {
       established enable
       new enable
       related enable
     }
   }
   rule 21 {
     action drop
     protocol all
     state {
       invalid enable
     }
   }
 }
 name eth0local {
   rule 10 {
     action accept
     protocol icmp
     state {
       established enable
       related enable
     }
   }
   rule 11 {
     action accept
     protocol udp
     source {
       port 53,123
     }
     state {
       established enable
       related enable
     }
   }
   rule 12 {
     action accept
     destination {
       port 68
     }
     protocol udp
     source {
       port 67
     }
     state {
       established enable
       related enable
     }
   }
   rule 20 {
     action accept
     destination {
       port 22,443
     }
     protocol tcp
     source {
       address 93.155.130.0/23
     }
     state {
       established enable
       new enable
       related enable
     }
   }
   rule 21 {
     action accept
     destination {
       port 22,443
     }
     protocol tcp
     source {
       address 93.155.162.0/24
     }
     state {
       established enable
       new enable
       related enable
     }
   }
 }
[edit]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.