Debian – The Network Time Protocol (NTP)

The Network Time Protocol (NTP) е протокол за синхронизиране на часовниците в компютърните системи. NTP използва UDP порт 123 и като протокол е проектиран специално да издържа на променливи ефекти на латентност. Използването на NTP е добър начин да се поддържа системния ви часовник. Тои работи като се свързва с много сървъри по света синронизираки и изчислявайки точното местно време от техните отговори.
Инсталиране на ntp

apt-get install ntp ntpdate

Конфигурациония файл работи добре и по подразбиране затова няма да се отнасям с него.

/etc/ntp.conf

Рестартирайте ntp за да влязат настройките в сила ако е имало такива.

/etc/init.d/ntp restart

Трябва да конфигурирате хардуерния часовник за да не променя времето след всеки рестарт на машината.

hwclock --systohc

Също и ntpq командата, за да видите сървърите с които сте синхронизирали.

ntpq -p
ntpdc -p

Информация за датата и часа може да видите с командите date и cal.

Естествено има начин да конфигурирате ръчно часовника на машината си: set date YYYYMMDDhhmm.ss

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.